Missionær genudsendes til Liberia

s2_Ingrid Kafton SmidtIngrid Kafton Smidt skal hjælpe kirken i Liberia med at give børn en god skole.

Den 1. april 2016 tiltræder Ingrid Kafton Smidt som missionær i Promissio. Midt i april rejser hun til Liberia som konsulent for Den lutherske Kirkes arbejde med undervisning af børn i det vestafrikanske land.
Ingrid Kafton Smidt skal være konsulent for ledelsen i Den lutherske Kirkes skolesekretariat, som leder udviklingen af kirkens 28 skoler, og for ledelsen i kirkens afdeling for mission, evangelisation og diakoni.
Afdelingen sponsorerer blandt andet skolegang for et stort antal børn, hvis forældre ikke selv kan betale deres skolepenge som følge af ebolaepidemien i 2015.
Som konsulent skal Ingrid K. Smidt deltage i det daglige arbejde på de to afdelingers sekretariater i hovedstaden Monrovia.
Arbejdet indebærer også en del rejser rundt i Liberia for at besøge kirkens skoler og de sponserede børn. Som størstedelen af undervisningssektoren i Liberia mangler kirkens skoler kvalificerede lærere og økonomi.
Det søger kirken at råde bod på ved at knytte sine skoler, som typisk ejes og drives af menigheder rundt omkring i landet, tættere sammen til ét fælles skolesystem for derved at styrke skolerne fagligt og ledelsesmæssigt.
Det endelige formål er at sikre, at eleverne får den gode og solide undervisning, der giver dem selv, deres familier og deres samfund lysere fremtidsudsigter.
Ingrid Kafton Smidt bor i Brønshøj. Hun har tidligere været udsendt som missionær i Den lutherske Kirke i Liberia i to omgange fra 1981 til 1992 og igen fra 2005 til 2007.