”Ateist” kan være et skjold

Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th
6400 Sønderborg

I Udfordringen d. 24. april præsenteres Ateistisk Selskab s. 4 og 5. Mange, der kalder sig ateister, har en kristen baggrund. De kommer fra kristne familier og kristne miljøer. De kan have forskellige grunde til at kalde sig ateister. Nogle måske p.g.a. deres egne valg i forskellige sammenhænge. Andre, fordi oficielt troende mennesker med en forkert adfærd ødelagde nogle børns eller unges tro i stedet for at udvikle den.
”Ateist” er mest et skjold, de dækker sig med, fordi de er bange. Nogle nøjes med at dække sig med skjoldet, mens andre er mere aktive og kan være barske.
Men hvis man kan disputere stille og roligt med dem i samtale eller korespondance, glemmer de at dække sig med skjoldet. Så lukker de bare op og lukker ud – så der kan blive plads til noget af det, de mangler. Det hænder, at en ”ateist” finder tilbage til Gud og den mistede tro.