Kristi kærlighed og de fremmede

Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

Jeg hadede en gang alt, hvad der smagte af Gud, indtil mit had i en ung alder blev “overmandet” af Guds kærlighed i Kristus. Jeg kunne ræsonnere, som jeg hørte en mand sige: “Hvis Han virkelig har elsket mig så højt, hvorfor da blive ved med at være Hans fjende?”
Men som jeg en gang i mine drengeår var en gudshader, afviser jeg idag ligeså indædt en religiøsitet på regeringsniveau, der fastslår, at “Danmark er et kristent land”, men som i praksis ikke vil have noget med Jesus Kristus at gøre og Hans lære. Jeg tænker i denne tid på den slet skjulte uvilje overfor flygtninge, selvom der blandt disse desværre også findes brodne kar (jfr. Køln).
Jeg har opdaget det overraskende, at Kristi kærlighed, som ved Hans Ånd også er kommet ind i mit før så hadske hjerte, også spontant når ud til de fremmede, hvilket absolut ikke gør mig til en helgen, men blot til en stilfærdig “pipeline” for netop Hans ufortjente nåde.