Fasthold bistand

Fridtjof Stidsen
Folketingskandidat for
Kristendemokraterne
Korning Gammelby 35
8700 Horsens

Så er regeringens udviklingsbistand igen i fokus. Der bliver ifølge Altingets nyhedsmail sået tvivl om regeringen lever op til OECD’s regler for udviklingsbistand.
KristenDemokraterne mener regering og folketing skyder sig selv, og landet de er sat til at regere, i foden ved at skære i udviklingsbistand. Ligeledes at op til en trediedel af de små 15 mia. der er afsat til området bruges på integration herhjemme. Vi mener ikke, flygtningestrømmene aftager, når man fører den politik.
KD vil bruge én procent af BNP til udviklingsbistand. Disse midler skal gå direkte til verdens fattige og krigshærgede lande. Til mad, rent vand, tøj, men også til undervisning og uddannelse. Vi vil udvikling, også i disse lande.