Bliver jeg påvirket af min veninde?

Sørg også for at være sammen med andre end din gode veninde for uanset, hvor god en relation er, er det sundt at få nye perspektiver og nuancer ind over.
Sørg også for at være sammen med andre end din gode veninde for uanset, hvor god en relation er, er det sundt at få nye perspektiver og nuancer ind over.

Kære Suh.
Jeg har en dejlig veninde, som jeg er meget glad for at have i mit liv. Vi snakker utrolig godt sammen om både hverdagsting, men også om dybe ting.
Jeg synes, vores forhold til hinanden er meget ligeværdigt, og jeg betragter os som værende på ”niveau” med hinanden. Alligevel oplever jeg ind imellem, at jeg måske bliver påvirket ”for meget” af hendes synspunkter og holdninger, og jeg kan være bange for bare at have overtaget dem!
Jeg er ikke bange for, at hun vil manipulere med mig, for sådan er hun slet ikke, men jeg kan blive lidt bekymret for, om jeg måske ”mister” mig selv hen ad vejen? Hvordan undgå det?
Hilsen Veninden

Kære Veninde
Først og fremmest er det da vidunderligt, at du og din veninde har hinanden. Det lyder nemlig som et godt og ressourcefuldt venskab. I kan dele både store og små ting med hinanden, og I har åbenbart også en gensidig respekt og ligeværdighed imellem jer.
Når du ind imellem hører dig selv sige noget, som du har fra din veninde, så er det et naturligt udtryk for, at du naturligvis påvirkes af én, som du omgås meget, og som du har tillid til.
Dem vi har tillid til, lytter vi jo til, og tager det til os, de siger, fordi det oftest giver mening – ellers var vi slet ikke blevet venner i første omgang.
Sådan er det også med fx politik: Dem vi har mest tillid til, dem stemmer vi på, og så stoler vi på, at de beslutninger og anbefalinger de giver os, er de rette. Vi mennesker er sociale væsener, og vi påvirkes af andre. Det er der ikke noget forkert eller usundt i, men af samme grund skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, HVEM vi påvirkes af, og HVORDAN de påvirker os.
Det usunde opstår, når vi holder op med at tage stilling til, hvad det er, vi siger og mener, og i stedet blot ukritisk kopierer andre.
Din opmærksomhed på ikke at ”miste dig selv” er god. Bliv ved med at observere, hvad du lukker ud af din mund. Lyt efter og vurdér rigtigheden af det. Hvis det, du siger, rent faktisk giver mening for dig, så er det lige meget, hvorfra det kommer, om det oprindeligt var din venindes tanker og holdninger – for nu er det også dine! Gå blot videre ud i verden med dem og udvikl på tankerne/holdningerne, drøft dem også med andre. Efterhånden vil du erfare, at de oprindelige tanker og holdninger får nye nuancer, som ikke kun kommer fra din veninde, men som er dine egne refleksioner ud fra det, der er særegent for dig.
Sørg også for at være sammen med andre end din gode veninde, for uanset hvor god en relation er, er det sundt at få nye perspektiver og nuancer ind over. På den måde er du også med til at sikre dig mod ”mental indavl”.
Hilsen Suhs