Retssagen mod homovielser er begyndt

s9_Nikolaj Nikolajsen og Johny  Noer
Advokat Nikolaj Nikolajsen (tv.) og Johny Noer (th.)

Sagen drejer sig om, hvorvidt staten har ret til at bestemme over Folkekirkens indre anliggender.

Torsdag blev det første retsmøde afholdt i Østre Landsret i sagen om indførelse af homoseksuelle vielser i Folkekirken. Det er foreningen ”Med Lov Skal Land Bygges” med Johnny Noer som formand, der fører sagen imod staten.
Retssagen har været undervejs siden loven blev indført i 2012. Retssal nr. 1 i Østre Landsret var fyldt til sidste plads. Man havde skiftet lokale for at få plads til alle de fremmødte, der både talte homoseksuelle aktivister og kristne modstandere af loven.
Foreningens advokat Nikolaj Nikolajsen havde indkaldt tidligere kirkeminister Manu Sareen som vidne for at spørge ham, om den fremstilling af indførelsen, som Sareen havde givet i sin bog, var rigtig.

Sareen fastholder, at han snød biskopperne

Den tidligere kirkeminister Manu Sareen har i sin selvbiografi beskrevet, hvordan han med ”en genistreg” havde lokket biskopperne til at gå med til at støtte en den nye vielseslov.
”Biskopperne havde bare i for lang tid sjosket rundt, sparket det til hjørne, og så ønskede de at kalde det livsfæller,” sagde Manu Sareen.
Flere biskopper har bagefter nægtet, at det foregik på den måde. Men Manu Sareen fastholdt i retten, at det var hans og ikke biskoppernes ønske at få indført den nye ægteskabslov.

Advokat: I strid med kirkens grundlag

Nikolaj Nikolajsen brugte i sin fremlæggelse bl.a. folkekirkens bekendelsesskrifter som bevismateriale for at vise, at vielser af to mennesker af samme køn er klart i strid med kirkens grundlag. Det drejer sig udover Bibelen bl.a. om den augskburgske bekendelse (Luther).
Med det som baggrund argumenterede han for, at kirkeministerens og Folketingets indførelse af loven var et overgreb på kirkens uafhængighed og grundlovens ord om religionsfrihed.
Siden grundloven blev indført har staten ikke blandet sig i Folkekirkens indre anliggender.
Nikolaj Nikolajsen redegjorde for, at to af de ti biskopper – Lise Lotte Rebel, Helsingør Stift, og Steen Skovsgaard, Lollands Falsters Stift, – havde modsat sig indførelsen af kirkelige homoseksuelle vielser. Men loven blev alligevel presset igennem af kirkeministeren med et politisk flertal i Folketinget.

Kammeradvokten: Staten bestemmer

Kammeradvokaten er statens og de berørte kirkeministres advokat. Han argumenterede i sin forsvarstale for, at når Folkekirken er understøttet af staten, så reguleres den som sådan også staten.
Regeringen og Kirkeministeriet havde derfor ifølge kammeradvokaten kompetence til ved at regulere folkekirkens indre anliggender. Det er dette, som foreningen bestrider.
Han indrømmede, at der havde været uenighed blandt biskopperne. Men det var ikke nødvendigt at biskopperne var enige for at en politisk beslutning om folkekirken kunne gennemføres.
”Biskopperne har ingen formel rolle i beslutningsprocessen,” sagde kammeradvokaten.
Ifølge kammeradvokaten ville beslutningen om indførelse af homofile vielser derfor heller ikke kunne annulleres.
Der er ikke planlagt flere retsmøder i sagen, før dommen falder den 31. maj kl. 10.
Det bliver de tre udpegede landsdommere: Michael Kistrup, Malou Kragh Halling og Nikolaj Aarø-Hansen, der skal træffe en afgørelse.
Moses Hansen, som er en af støtterne bag retssagen, opfordrer til forbøn for dommerne og for sagen. På sin hjemmeside fortæller han om retsagen og der bringes videoindslag med de involverede.