Romerbrevet på en ny måde

s15_Forside til Romerbrevet af LouisDen indsigt, som forfatteren har, er ikke noget, man kan tilegne sig under et teologisk universitetsstudium, skriver dr. theol. Gerhard Nielsen.

Af Gerhard Hansen, cand. theol. dr. theol. og cand. psyk.

Louis Nielsen er en af Danmarks skarpeste teologer uden dog at have læst teologi på universitetet.

Jeg er så privilegeret at få lov til at sidde under hans prædikenstol til søndags-gudstjenester samt bibeltimer forholdsvis ofte. Den viden og indsigt i det bibelske univers, som Louis Nielsen har er ikke noget, man kan tilegne sig under et teologisk universitetsstudium på 6-8 år.
Jeg vil sige det på den måde, at Bibelens samlede univers og Louis Nielsen er ét. Louis Nielsen er skarp i sine iagttagelser og præcis i sine udtalelser om end lidt langtrukken til tider, men hvad gør man, når munden eller pennen flyder over med det, som hjertet er fuldt af.
Det er også det, jeg oplevede ved gennemgangen af hans kommentar til Paulus’ brev til romerne. Jeg har læst mange kommentarer til Romerbrevet gennem årene, men sjælden en, der er så klar og relevant til den personlige bibellæsning.

Ikke dogmatisk

Der er selvfølgelig mange måder at læse Romerbrevet på. I lutherske kredse har man ofte betragtet Romerbrevet som en slags dogmatik, men der er mange andre måder at læse Romerbrevet på foruden den dogmatiske som fx. den retoriske, den narrative osv.. Paulus’ egen struktur samt hans dybe rodfæstedhed i Gamle Testamente, er jeg glad for, at Louis Nielsen respekterer.
Denne kommentar er en oplagt gave til menighedernes bibelstudiekredse, hvad enten det er i folkekirkelige kredse eller frikirkelige kredse, fordi Louis Nielsen er en storsindet kristen, hvorom vi kan sige: Har Kristus sat mig i frihed, er jeg i sandhed fri!
Man bliver ikke snydt ved at læse Louis Nielsens kommentar over Romerbrevet. Han er ikke blot godt bevandret i Bibelens historie, Det Gamle Testamente såvel som Det Nye Testamente, men også i hele kirkens historie, filosofiens historie og teologiens historie. Med andre ord, det er en virkelig solid undervisning du får serveret, hvis du tør gå i gang med denne kommentar.

Luther: Vigtigste brev

Luther vurderede, at Romerbrevet er det Ny Testamentes vigtigste skrift og det allerklareste evangelium. Det er netop det, Louis Nielsen i sin kommentar gør klart for os. Klart og tydeligt lærer vi Paulus’ sprogbrug at kende, og det han mener med alle de mange ord som fx. lov, lovgerninger, synd, nåde, tro, retfærdighed, ånd m.m., der er grundlaget for at forstå brevets indhold.
Ved at pløje denne kommentar igennem samtidig med læsningen af Romerbrevets tekster går det op for en, at her præsenterer Louis Nielsen sit “hjertebarn” for os. Vi får en hel del at vide om loven, lovgerninger, og at intet menneske kan blive retfærdigt over for Gud ved gode gerninger. Det var netop på dette område Luther langede ud efter universiteterne og deres filosofiske teologer og forførere, som han kaldte dem, idet de lærte, at man kunne fortjene sig til Guds nåde med gerninger.
Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. kap.5:1

Vort dybeste problem

Louis Nielsen spørger: Hvad er menneskets dybeste problem ifølge Romerbrevet? Er det synden og døden og al den elendighed og ulykke her og nu og siden, som følger for mennesket heraf? Nej, menneskets dybeste problem – skønt vi ikke føler det, hvilket i sig selv er en del af vor afgrunds nød – er Guds vrede nu og på dommens dag, jf. Kap.1:18.
Retfærdiggørelse af tro – og glem ikke, at hver gang vi taler om retfærdiggørelse af tro, taler vi også om retfærdiggørelsen ved Kristi blod, ved Guds nåde, ved Jesus Kristus – det er Guds gerning, som betones hver gang, ordet retfærdiggjort bruges, og retfærdiggørelse betyder vished om, at det uoverstigelige problem, som Guds vrede er, er løst i Kristus Jesus, er løst af Gud selv.
Vi har nu fred med Gud, dvs. vished om, at vi frelses fra vreden (vers 9). Vreden er vreden på dommens dag, som vi frelses fra – det er fremtid. Retfærdiggørelse er vished om frelse på vredens og dommens dag, og den vished har vi nu. (side 87-88)
En af grundsandhederne i Romerbrevet er evangeliet om menneskets frelse gennem Guds retfærdiggørelse ved tro på Hans Søn Jesus Kristus.
Ved at læse denne kommentar går det op for os, hvordan Paulus gør svære teologiske sandheder tilgængelige for enhver ved at bruge spørgsmål og svar. Louis Nielsen fastholder også, at Kristi Ånd, der ved troen bor i vore hjerter, hjælper os til at leve et ansvarligt liv Jesus lig. Tak Louis for din engagerede måde at gøre teksterne levende for os.
Bogens lay-out arbejde kunne være bedre. En kommentar bør være slidstærk og ikke have limede sider, men være garnhæftet helbind og måske et slidbart hardcover og overtræk med kachering. Men til gengæld er bogen med sine 278 sider billig.

Louis Nielsen: Paulus brev til Romerne. 278 sider. 150 kr. Forlaget Perspektiv: Ekspedition: Henning Lütje, Hallandsparken 64, 2630 Tåstrup, tlf. 74 41 55 40.


Artiklen fortsætter efter annoncen: