Vera og Bent har hjerte for det uroplagede Centralafrika

Bent Skindhøj besøger en flygtningelejr i Centralafrika.
Bent Skindhøj besøger en flygtningelejr i Centralafrika.

Tidligere missionærer Vera og Bent Skindhøj bygger udviklingscenter i Den Centralafrikanske Republik.

Efter 22 år som missionærer, heraf 15 år i Den Centralafrikanske Republik (CAR), bygger Vera og Bent Skindhøj nu udviklingscenter.

Her vil de hjælpe børn, unge og voksne, uanset religion og stammerelationer, til at fremme og udvikle talenter, som allerede findes, men som ikke har haft mulighed for at komme til udtryk.
Det sker gennem organisationen ”Hjerte for Afrika”, som ægteparret har stiftet.
Bent Skindhøj har en baggrund som teknikumingeniør, og hustruen Vera betegner sig som selvlært, autodidakt. Hun driver firmaet Care Consult, der blandt andet har leveret udstyr, medicin og byggematerialer til Den Centralafrikanske Republik.
Bent Skindhøj står for at udfærdige tegningerne over byggeriet, og Vera bakker op.
– Vera har altid været med og hjulpet med de opgaver, der er, siger Bent Skindhøj.
– I Afrika ligger byggematerialerne ikke lige om hjørnet, og det er ikke så enkelt at sende bud efter nogle, der kan komme med det. At hente sand 20 kilometer væk, bringe vand fra floden, blev til mange kilometer, som Vera stort set var chauffør til.

Kristen tro giver mod

– Det er ikke et missionsselskab, vi har startet. Vi skal ikke ud og lave missionsarbejde i den forstand. Vi ønsker at være åbne og give et tilbud til alle grupper. Det er vores kristne tro, der sender os ud til det arbejde. Jeg ville ikke rejse uden Gud i bagagen og vores kristne bagland, siger Vera Skindhøj og uddyber om udfordringerne ved arbejdet i Den Centralafrikanske Republik:
– Der har været ti statskup i landet siden selvstændigheden i 1958. Det er en gammel fransk koloni, med et enormt bureaukrati, som vi har måttet arbejde os igennem derude. Der har været mange hindringer, men vi har følt, at vi ikke var alene, at mange bønner bliver sendt af sted, for at dette projekt kan lykkes.
– Vi søger at udleve vores kristne tro i vores arbejde og at vise kærlighed og forståelse. At efterleve missionsbefalingen. Det er hele vores filosofi. Vi har en tro på, at Gud har givet os denne opgave, og det er med den tro og opbakning fra vores kristne fællesskab i ryggen, at vi tør kaste os ud i det, siger Bent Skindhøj.
Arbejdet foregår i Bouar, der er provinshovedstad i den vestlige del af CAR. Byen rummer en FN militærbase, og ægteparret har en kontakt i området, der har fået relevant uddannelse og er klar til at tage del i arbejdet.
– Vi har fået en såkaldt autoritær tilladelse til at arbejde hvor vi vil, med hvad vi vil, og hvornår vi vil. Lige i disse dage venter vi på en samarbejdsaftale med regeringen. Den vil bl.a. give toldfritagelse for hvad vi måtte bringe ind i landet til brug i vores arbejde, og regeringen forpligter sig på at give os frihed til at udføre vores projekt – og visa og opholdtilladelse for alle som kommer for at hjælpe Hjerte for Afrika, siger Vera Skindhøj.

Vera Skindhøj taler med lokale kvinder og børn.
Vera Skindhøj taler med lokale kvinder og børn.
Udbyde oplæring

For at byggeriet af udviklingscentret kan gå i gang er det nødvendigt, at der bringes byggematerialer ind til området.
– Vi håber snarest at kunne sende nogle containere af sted, siger Bent Skindhøj.
Mange af de udfordringer, som Den Centralafrikanske Republiks slås med, er analfabetisme og meget lidt adgang til generel information. Der er skolepligt for børn, men ringe skolegang. Strejker blandt lærere og politiske uroligheder har ikke givet de bedste muligheder. Videre uddannelse er for kostbar for de fleste, og der findes ikke mange højere læreanstalter uden for hovedstaden.
– Der mangler alt. I udviklingscentret skal der udbydes internet med fokus på generel oplæring i at bruge det, siger Vera Skindhøj.
Der er nogle få steder, hvor der er adgang til internet, men ikke nogen hjælp at hente mht at søge og bruge internettet optimalt. Der findes også flere universiteter, som udbyder deres forelæsninger. Her er store muligheder for fjernundervisning.
I projektet er der også fokus på børnene.

– Vi tilbyder en halvdags børnehave for børn fra 2 til 5 års alderen; de er de mest udsatte for sygdom og død, men også i den meste lærerige alder, siger Vera Skindhøj.
Fokus på børnehaven er pædagogisk leg, musik og en legeplads med gynger, vipper m.m. Redskaber som er ret ukendte. Ligesom legetøj heller ikke findes, kun det børnene selv fremstiller.
– Et sundt og nærende måltid hver dag vil give børn et ekstra plus, tilføjer Vera Skindhøj.
Derudover vil vi også gerne undervise i forskellige håndværk både for mænd og kvinder, som kan understøtte bedre livsvilkår.
– I nær fremtid håber vi også at kunne skabe en “oase”, hvor vi kan tilbyde børn traumehjælp, siger Vera Skindhøj.
I forbindelse med det sidste kup i marts 2013 er der blevet begået uhyrlige voldshandlinger, drab og voldtægt mod civilbefolkningen. Mange børn har set deres forældre blive slået og dræbt, kvinder og piger er blevet voldtaget, og mere end én million mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem.
– Set i lyset heraf er der er et stort behov for rehabilitering, siger Vera Skindhøj.

Brug for mange talenter

– Vores udviklingscenter kræver mange talenter, og dertil er planen også at have gæste-logi så man som enlig, ægtepar eller grupper af frivillige kan komme og give en hånd med i udviklingsarbejde. Vi har mange planer, men meget afhænger af, hvilke færdigheder volontørerne kommer med, siger Bent Skindhøj og nævner eksempler som en svejser eller smed, der kan lære fra sig.
– Mange har en cykel eller en ”pushpush” – en slags trillebør med cykelhjul, som ofte går i stykker, nok fordi de bliver overbelastet. Det kan være til stor hjælp, om de selv kan reparere det. En tømrer kunne måske hjælpe til enkel møbelfremstilling, som stole og borde. Det kan skabe mulighed for bedre hygiejne, hvis ikke al mad behøver at blive tilberedt på jorden.
– I øjeblikket har vi 226 medlemmer. Vi skal op på 301 medlemmer for at blive godkendt som frivillig organisation hos SKAT, tilføjer Bent Skindhøj.
Derudover er der nogle krav om 100 gavebidrag på 200 kroner og et omsætningskrav.
– Medlemmer lever med på mange måder. Når man er medlem, får man adgang til nyhedsbreve og billeder, fortæller Bent Skindhøj. Det giver større indsigt i vores arbejde, og vi har brug for mange foldede hænder.
– Det vi arbejder hen imod, er noget, der er bæredygtigt, som kan fortsætte selv, når vi ikke er der. At give den lokale befolkning noget at arbejde videre med og etablere bæredygtige virksomheder, der kan hjælpe til økonomisk vækst.