Entreprenøren fik håb for kirken

Mads Peter Kruse har været præst i Kolding Valgmenighed siden januar 2014.
Mads Peter Kruse har været præst i Kolding Valgmenighed siden januar 2014.

Enkelthed står på flere måder højt for Mads Peter Kruse som er præst i Kolding Valgmenighed.

Mens Mads Peter Kruse (36) studerede, stod der en rendegraver uden for huset, som han og familien boede i. Og det strukturelle, der ligger i et byggeri, er kendetegnende for præsten i Kolding Valgmenighed.

– Under mit teologistudie var der mange, der grinede af, at jeg havde en rendegraver stående, for det var ikke normalt udstyr for en studerende.

Mads Peter Kruses jyske lune fornægter sig ikke. Han har siden 2014 været præst i Kolding Valgmenighed, en menighed, der tæller 180 medlemmer i alle aldre. Menigheden har lejet sig ind i en bygning, der tidligere husede et væveri, i det sydlige Kolding. Mens Mads Peter Kruse læste teologi i Aarhus, blev han kontaktet af folk fra Kolding Valgmenighed.

Største velsignelse

Han og familien var på det tidspunkt bosat i et hus nord for Aarhus. Et hus, Mads Peter selv havde bygget og han havde etableret eget entreprenørfirma. Samtidig havde familien opbygget et netværk i området.
– Kolding Valgmenighed manglede en præst. Det, jeg var inviteret til, var ikke en forpligtende jobsamtale, bare en snak. Jeg sagde til dem, at jeg gerne ville komme ned til en snak, men ikke for at være præst i Kolding, siger Mads Peter Kruse.
Men Mads Peter slap ikke tanken om præstegerningen i Kolding Valgmenighed, og han søgte derfor vejledning.
– Det blev ved med at fylde. Jeg ringede til lederskabet i valgmenigheden og spurgte, om vi kunne mødes igen, siger Mads Peter Kruse.
Familien blev taget med på råd, for han og hustruen Bente har tre børn, der nu er ti, otte og fem år.
– Vi måtte gøre op med os selv, om vi troede, det at bo i et hus var den største velsignelse, vi ville komme til at opleve fra Gud, for så var eventyret slut. Det havde vi fået. Vi regnede med, at Gud havde mere til os, og så måtte vi sælge huset, siger Mads Peter Kruse.
– Vi havde hele tiden vidst, at det var noget, vi havde fået for at give slip på det igen, lige siden vi byggede det. Vi var taknemlige for at få lov til at bo i et lækkert hus, mens jeg læste teologi, tilføjer han.
Konklusionen blev, at menigheden ansatte ham som præst fra januar 2014, så han havde ti måneder til at gøre teologistudiet og senere pastoralseminariet færdigt.

Kaffe med til fest

Som helt ung uddannede Mads Peter Kruse sig som driftleder i landbruget. Senere i ungdomsårene arbejdede han ved byggefirmaet Skibbild Entreprise, inden han tog på højskole i Børkop.
– Der tror jeg, at Gud begyndte at kalde på noget i mig og dele sin længsel med mig efter at se mere af hans rige i det her land, siger Mads Peter Kruse, der her også mødte en opfordring til at læse teologi.
Han begyndte på HF, og her gav Mads Peters kristne tro sig udtryk på flere måder.
– I stedet for en flaske vodka, så tog jeg en kande kaffe med til festerne. Det var der meget respons på. Der var stor respekt om, at jeg troede på Jesus. Det kom til udtryk i debatter, stile og den måde, jeg var på over for kammeraterne. Jeg var bare glad for at kende Jesus, siger Mads Peter Kruse.

Længsel, passion, håb

Mens Mads Peter Kruse læste teologi deltog han sideløbende i en lederuddannelse, Kursen, i Aarhus Valgmenighed. Kurset handlede om at gøre de teologistuderende til gode praktikere i menigheden og ikke kun gode teoretikere.
– Der så jeg en menighed, hvor folk kommer til tro. En menighed, hvor nådegaverne var i spil på en helt naturlig måde. Og jeg så en menighed, der var i kontakt med folk i byen, siger Mads Peter Kruse.
– Jeg så en måde at være præst på, som jeg kunne se mig selv i. Dér fik jeg håb for kirken i Danmark. Jeg havde en længsel og passion, men på Kursen fik jeg håb, tilføjer han.

Ikke uden Guds ord

– Det, jeg selv lever af på de indre linjer, er, at Bente og jeg hver morgen tager Bibelen frem og læser et stykke i Salmernes Bog ud fra Brødremeninghedens kalender. Der forventer jeg, at Gud vil tale til mig. Det har jeg desperat brug for. Jeg kan ikke leve uden hans ord. Der er så meget andet, der vil fylde mine tanker og sætte dagsordenen. Jeg vil hver dag have Guds ord ind i hovedet. Det er det, jeg lever af. Det er det, jeg forsøger at leve efter, og det er også det, jeg overlever på, inden jeg åbner min mailboks, forholder mig til min kalender eller tjekker Facebook, siger Mads Peter Kruse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En livsstil

Et par måneder efter Mads Peter Kruse begyndte som præst i valgmenigheden, lykkedes det at sælge huset ved Aarhus. Familien flyttede ind i et lejet hus, og arbejder nu på at etablere et oikos, eller en udvidet familie, som Mads Peter Kruse formulerer det.
– Det første hus, vi byggede, var til vores kernefamilie. Det næste vil være for at leve som udvidet familie, siger Mads Peter Kruse.
– Vi ønsker ikke at plastre vores kalender til med missionale aktiviteter, men gøre hele kalenderen missional.
Uanset hvad vi laver, så gør vi det som disciple. Sådan, at det at være kristen ikke er aktiviteter, men en livsstil. Når man har folk omkring sig i det daglige, så vil det være, når man er på cyklen, går i haven eller spiser aftensmad sammen, tilføjer Mads Peter Kruse.

Netværk i mission

Mads Peter Kruse er valgmenighedspræst og daglig leder i Kolding Valgmenighed, hvor man er i gang med at opbygge en stab.
I hans omgangskreds er der flere præster, og en gang hver 14. dag mødes Mads Peter Kruse med en fynsk valgmenighedspræst for at tage ud og lave mad i det fri.
– De her overlevelsesting er jeg optaget af, siger Mads Peter Kruse.
Han tager også gerne konfirmander og de unge i kirken med ud for at køre markræs.
En del af Mads Peter Kruses netværk er The Order of Mission. Et internationalt netværk af folk i mission.
– Mit lokale netværk er præsterne i Evangelisk Alliance, nationalt er det præsterne i Dansk Oase, og det internationale netværk er The Order of Mission. The Order of Mission er vi gået ind i, fordi det hjælper os til at holde fokus på at have et liv, der drejer sig om discipelskab og mission, siger Mads Peter Kruse.
– Man forpligter sig til at leve i renhed og i ansvarlighed og enkelthed. Altså have et liv, der gør det mest enkelt at være i mission, tilføjer han.
Mads Peter Kruses hustru, Bente, arbejder som frivillig stab en dag i ugen, og det er afgørende for Mads Peter Kruse, at de arbejder sammen i missionen.
– Vi arbejder sammen og har også en vision om at have et åbent hjem, hvor der er tid til at være. Vi arbejder sammen om det at være på mission. Det er en kerneværdi og helt, helt afgørende. Vi vil ikke have vores liv delt op mellem familie og mission, men vi vil være en familie på mission.