Kristne underskriver erklæring mod kønsneutral ideologi i Norge

Flere organisationer og kirkesamfund i Norge har underskrevet en erklæring om bl.a. ægteskab, børn og Bibelens autoritet.
– Erklæringen sætter ord på nogle af de problemstillinger, der opstår som en konsekvens af både ægteskabsliturgi for samkønnede og den manglende bevidsthed om børns rettigheder. Desuden beskæftiger dokumentet sig med den kønsforvirring, der følger af den nye lovgivning, siger generalsekretær i Indre Mission Erik Furnes.
Blandt de organisationer, som har underskrevet værdidokumentet «Ekteskapserklæring» er Indremisjonsforbundet (ImF), Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).
Det var styret i ’Stiftelsen Mor Far Barn’ i Kristiansand, som tog initiativ til at få lavet erklæringen. Flere centrale pastorer og kristne ledere i byen har været involveret i processen. Samtidig bidrog 15-20 kristne ledere fra andre dele af landet med værdifuldt input.
”Hensigten med denne ægteskabserklæring er at forklare og begrunde, hvad der står på spil i mødet med den kønsneutrale ideologi og at give støtte til en bibelsk forståelse, vejledning og forkyndelse”, hedder det i dokumentets indledning.
Erklæringen har seks dele med følgende overskrifter: 1. Jesus Kristus er vort forbillede og vor autoritet. 2. Vi er forpligtet på Bibelens lære om ægteskabet. 3. Vi deler den fælleskristne teologi om ægteskabet. 4. Relationen mellem mor, far og barn er unik. 5. Det er ikke diskriminerende at hævde, at ægteskabet er for mand og kvinde. 6. Mulige konsekvenser af den kønsneutrale ideologi.
Erklæringen understreger, at samkønnet ægteskab blot er én del af en større, kønsneutral ideologi. Men kristne organisationer som ImF er ikke blevet hørt i forbindelse med de nye politiske vedtagelser.
Erklæringen er trykt i 10.000 kopier. Den ligger også på nettet.