Frimenighed ændrer ansættelser

s2_simonDen evangelisk-lutherske frimenigheden Broen i Vejle har pr. 1. august 2016 fuldtidsansat deltidspræst Simon Nielsen, der har været menighedens lønnede præst siden september 2013.

Samtidig har frimenigheden ansat Aleksander Asmussen i en 2-årig projektstilling som menighedsinspirator og lovsangsleder. Ansættelsen er på 20%.
Menigheden har siden opstarten i december 2012 haft en vækst i antallet af medlemmer. Der er nu 144 medlemmer, hvoraf 39 er under 18 år.
Foruden Simon Nielsen består menighedens præsteteam af 2 ulønnede præster, Sprint Aagaard Korsholm og Robert Bladt. Sidstnævnte har dog orlov de næste 12 måneder.

Der har hidtil været mulighed for småbørnskirke og børnekirke i forbindelse med gudstjenesterne, men fremover vil der også være et spor med juniorkirke.

Der deltager gennemsnitligt 150 til Broens gudstjenester, som foregår i Vejle missionshus på Olgas Vej. Menigheden er tilknyttet Indre Mission og med i Evangelisk Luthersk Netværk. Menighedens vision er at holde gudstjenester med bibelglæde, mangfoldighed og livsnær forkyndelse.