Lektor på Dansk Bibel-Institut 60 år

s2_CEP 10-2015 (2)Lektor Carsten Elmelund Petersen født i Esbønderup fylder 60 år den 21. august.

Han er gift med Esther Provstgaard Petersen, og sammen har de to voksne sønner.
Carsten E. Petersen er udlært automekaniker 1977, maskiningeniør fra Helsingør Teknikum 1982, cand.theol. 1991 og Ph.d. 1995 fra Københavns Universitet om ’Troens gerning’. I 1992 blev Carsten E. Petersen kandidatstipendiat ved Forskerakademiet med studieophold ved Universitetet i Oslo. Året efter blev han adjunkt ved Dansk Bibel-Institut, og fra 2002 lektor samme sted. Fra 2012 blev han desuden lektor ved Fjellhaug International University College. I juni 2013 blev han ordineret til præst og var konstitueret sognepræst i Hillerød sogn i efteråret 2013.

Carsten har undervist i flere systematisk-teologiske fag på Fjellhaugs bacheloruddannelse. Det er dog i etik, at spidskompetencen ligger. Han var i 1996 med til at skrive rapporten ’Kærligheden glæder sig ikke over uretten!’(om indførelse af kirkelig velsignelse af homofile), og i 2015 skrev han selv rapporten ’Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen!’

Privat nyder Carsten friluftslivet i den smukke nordsjællandske natur sammen med hustruen Esther. Der bliver også tid til slægtsforskning og et sideblik på international fodbold.