Højskoleelever udsendt til studiesteder

Eleverne på KFS’ Ledertræningscenter i Ødsted i efteråret 2016 er fra venstre i bagerste række: Anders Clement, Peter Stidsen, Jonas Braüner Christensen, Daniel Martin Lanting, Jakob Noer Larsen, Benjamin Nyrup Dahl, Michael Poulsen Stående i forreste række fra venstre: Karen Bay Møller, Rebecca Baltzer Carlsen, Kathrine Braüner Bjerregaard, Nina Dahl Trans, Esther Bay Jensen og Mads Haahr. Forrest sidder lærerne Jakob Højlund, Hanne Terp Legarth og Frank Kristensen.
Eleverne på KFS’ Ledertræningscenter i Ødsted i efteråret 2016 er fra venstre i bagerste række: Anders Clement, Jonas Braüner Christensen, Daniel Martin Lanting, Jakob Noer Larsen, Benjamin Nyrup Dahl, Michael Poulsen
Stående i forreste række fra venstre: Karen Bay Møller, Rebecca Baltzer Carlsen, Kathrine Braüner Bjerregaard, Nina Dahl Trans, Esther Bay Jensen og Mads Haahr.
Forrest sidder lærerne Jakob Højlund, Hanne Terp Legarth og Frank Kristensen.

13 elever startede i august på Kristeligt Forbund for Studerendes LedertræningsCenter i Ødsted. De er nu i gang med deres første team-periode på danske studiesteder.

De nye højskole-elever, som alle har afsluttet en ungdomsuddannelse inden for de sidste tre år, får undervisning på ’LTC’ i enten 5 eller 9 måneder. Der er fokus på bibelundervisning, ledertræning og sjælesorg, apologetik (forsvar for troen), evangelisation, kommunikation og samtidsanalyse.

Arbejder i tre teams

Undervejs i forløbet tager eleverne ud på danske studiesteder for at tale med studerende om den kristne tro og opmuntre evt. kristne studerende. Det sker i grupper på 4-5 LTC’ere, som arbejder i hver sin del af Danmark.
Nogle steder får de lov til at holde en religionstime, andre steder må de nøjes med at kontakte eleverne i frikvartererne til en kop kakao og en snak om tro.

Forbøn og årsfest

Lørdag den 3. september blev de nye LTC’ere indviet til tjenesten under en forbønsgudstjeneste i Ødsted Kirke med KFS’ nye generalsekretær Christian Rasmussen som prædikant.
Senere på dagen var omkring 100 personer, inklusive elevernes familier, venner og tidligere LTC’re, med til frokost og præsentation af de enkelte teams. De nye elever fik mange varme hilsener fra gæsterne. Samtidig lød opfordringen til forbøn for LTC’erne, ikke mindst i de uger, hvor de er i aktion – og i krydsild – på studiestederne.