På vej til helvede?

s18_Nissen, MartinMartin Nissen
Ahornvej 10
6100 Haderslev

”De fleste mennesker i Danmark er på vej til Helvede.”
Hvem siger det?
Det er Jesus Kristus – Guds søn – som kom her til jorden for ca. 2.000 år siden, som siger det:
”Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den.”
Når jeg snakker med mennesker på gader og stræder, kan jeg konstatere, at de fleste siger, at de ikke tror på Gud. At de ikke er disciple af Jesus Kristus.

Alle mennesker har syndet. Og det er synd, som skiller mennesker fra at have fællesskab med Gud – nu og i evigheden.
Alle mennesker vil en dag skulle stå til regnskab over for Jesus Kristus. Og Jesus siger, at dem der lever i synd ”skal dømmes til Helvedes ild.”

I Bibelen står der også bl.a.:
”Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.”
”Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl …”

Nu til de gode nyheder: Jesus Kristus kom til jorden, for at frelse dig fra dine synder.
Jesus døde på korset, for at betale prisen for dine og mine synder. Det er ægte kærlighed.

Vil du erkende, at du er en synder? Du har løjet og måske bedrevet utugt (utugt = sex uden for ægteskabet mellem mand og kvinde). Men den største synd er, at du ikke tror på Jesus Kristus. At du ikke tror på det, Jesus siger.

Men i dag, kan du begynde på et helt nyt liv. Hvis du vender om til Gud og bekender dine synder. Og hvis du bekender din tro på Jesus Kristus, som Guds søn. At du tror på det, Jesus siger, og så handler efter det. At du tror at Jesus døde for dig og opstod fra graven igen. Hvis du gør Jesus til herre i dit liv og lader dig døbe i vand, så bliver du fyldt med Helligånden. Og netop Helligånden giver dig kraft til at leve det nye liv, uden at leve i vedvarende synd.

Fra i dag kan du ændre kurs. Jeg har skrevet for at advare dig. I stedet for at gå på den brede vej, som fører til Helvede, kan du i dag begynde at gå på den smalle vej, som fører til evigt liv i Himlen.
Hvad vælger du?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus Kristus er Vejen, Sandheden og Livet.
(Forkortet, red.)