Vælg det væsentlige

Af Hans P. Pedersen  Forlægger, forfatter og foredragsholder
Af Hans P. Pedersen
Forlægger, forfatter og foredragsholder

Mange af vor tids rastløse og frustrerede menigheder ønsker som Marta, at Jesus skal befinde sig godt i huset, men han synes slet ikke at bryde sig om al den travle foretagsomhed. 

Det er kun mennesker, der giver sig tid til at lytte, der hører, hvad Jesus siger. Jesus har brug for mennesker, som lytter til ham og stiller sig helt til rådighed for ham.

Vi kender alle til at skulle have gæster og til at gøre noget ud over det sædvanlige, for at de skal føle sig værdsatte og godt tilpas. Det kan medføre en masse overvejelser, arbejde og travlhed. Men det er kun den ene side af sagen, for gæsterne kommer måske og opmuntrer og beriger os med fællesskab og uforglemmelige oplevelser. Er vi kun optaget af at give, udelukker vi muligheden for at modtage.

Det gjaldt også Martas gæstebud. Marta satte pris på sin særlige gæst og ville gøre rammerne så perfekte som muligt. Hun havde så travlt med at varte sine gæster op, at hun slet ikke havde overskud til at lytte til, hvad Jesus havde at sige.

Maria derimod satte sig ned og lyttede, og det betød mere for Jesus end mad og drikke.
Hvad glæde havde søstrene gjort Jesus ved begge at forsvinde ud i køkkenet for at give Jesus god mad i stedet for at give ham sig selv? Det handler ikke om efter bedste evne at vise Jesus, hvad vi kan præstere, men at give ham os selv og mulighed for at tale til os og vise os, hvad han vil og kan.

Tid til at lytte

Mange af vor tids rastløse og frustrerede menigheder ønsker som Marta, at Jesus skal befinde sig godt i huset, men han synes slet ikke at bryde sig om al den travle foretagsomhed. Han ønsker selv at betjene os. Det vigtigste er ikke at sørge for ham, men at lade ham sørge for os og vælge det, som han kalder det væsentlige.

Marta rettede en slags anklage såvel mod Jesus som mod søsteren. I vores sekulariserede verden råder den indstilling, som Marta gav udtryk for. Jesus svarede Marta ved at sætte fingeren på det ømme punkt. Han forsøgte med mildhed at rive Marta ud af hendes fortravlethed og føre hende tilbage til sig selv.

Man kan således arbejde for Jesus og menigheden med stor dedikation og iver og dog være i et helt fejl spor, hvis man samtidig afholder sig fra at modtage noget fra ham, fordi man tænker for meget på rammerne og for lidt på livet. Dette kan hindre Helligåndens gerning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det gælder om at forene Martas virkelyst med Marias inderlige åndelighed, som Paulus beskriver som ”den tro, der leves ud i kærlighed.” Tiden ved Jesu fødder i bøn og med hans ord kan vi ikke undvære, for det er der, Jesus vil tale til os. Marta tog fejl, når hun ikke mente at have tid til at lytte til Jesus, for det kunne have befriet hende fra rastløshed, bekymring og uro.

Marta havde så travlt med at varte sine gæster op, at hun slet ikke havde overskud til at lytte til, hvad Jesus havde at sige.
Marta havde så travlt med at varte sine gæster op, at hun slet ikke havde overskud til at lytte til, hvad Jesus havde at sige.
Helligånden gør Jesus levende

På den anden side kan der også være kristne, der misforstår Jesu ord om Maria, og hvis åndelige liv går op i blot at høre. Men arbejdet for Guds rige gør de kun lidt ved. Så ender kristenlivet med at blive sygt.

Den sande inderlighed i Jesus fører til den åndsbårne virksomhed, hvorved Helligånden måske ved én eneste handling, ved et eneste møde eller nogle få ord kan manifestere sig og levendegøre Jesus og udrette mirakler.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den modtagerstilling Maria havde valgt, var ikke en passiv stilling, hvor hun bare satte sig hen med hænderne i skødet. Hun repræsenterer således enhver kristen, der stiller sig til rådighed for Jesus og Helligånden, og som med Paulus kan sige: ”Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig.”

Det er kun mennesker, der giver sig tid til at lytte, der hører, hvad Jesus siger. Jesus har brug for mennesker, som lytter til ham og stiller sig helt til rådighed for ham. Det er det væsentlige, som fortællingen om Marta og Maria minder os om i dag.

Søndagens tekst: Luk. 10:38-42

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus besøger Marta og Maria
38 Jesus og hans disciple fortsatte nu deres vandring mod Jerusalem. Undervejs kom de til en landsby, hvor en kvinde, der hed Marta, tog imod dem i sit hjem. 39 Hendes søster Maria satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at høre, hvad han fortalte. 40 Marta var travlt optaget af at sørge for gæsterne, og hun sagde til Jesus: »Herre, er du ligeglad med, at min søster har overladt alt arbejdet til mig? Sig dog til hende, at hun skal komme og hjælpe mig.« 41 »Kære Marta,« sagde Jesus, »du er rastløs og gør dig en masse bekymringer! 42 Men noget er vigtigere end andet, og Maria har valgt det væsentlige. Det skal ikke tages fra hende.«


Artiklen fortsætter efter annoncen: