KD til præsterne; ”Prædik for flygtningene!”

KristenDemokraterne opfordrer – i modsætning til kirkeminister Bertel Haarder – de danske præster og biskopper til at udbrede den kristne tro blandt flygtningene.

De værdier, som kristendommen repræsenterer, vil give asylansøgeren en værdifuld indsigt i den danske stats værdigrundlag.

Kristendommen er dertil det eneste effektive værn mod radikalisering, fordi den erstatter et gammelt tankesæt med et nyt.

KristenDemokraterne mener, at politikerne tager grueligt fejl, når de tror, at marginaliserede unge lokkes væk fra kriminalitet og ekstremisme med tilbud om socialforsorg, arbejde og en plads på plejehjemmet, når de bliver gamle.

Disse mennesker har et stærkt behov for at føle, at nogen vil dem og rækker en hånd ud til dem – uanset om de konverterer eller ej, mener KDs landsmøde.