Etioperne strækker deres hænder til Gud

De danske deltagere i dette års Gospel Outreach i Etiopien var fra venstre i bagerste række: Dan Ahlmann, Carsten Ladefoged, Frederik Due, Jørgen Svendsen, Elisa Nielsen, Anja Due. Forrest fra venstre: Kathrine Hejlesen, Kristine Olesen, Victoria Due, Frank Ahlmann, Per Akvist, Alfredo Vargas, Lisbeth & Per Hyldgaard.
De danske deltagere i dette års Gospel Outreach i Etiopien var fra venstre i bagerste række: Dan Ahlmann, Carsten Ladefoged, Frederik Due, Jørgen Svendsen, Elisa Nielsen, Anja Due.
Forrest fra venstre: Kathrine Hejlesen, Kristine Olesen, Victoria Due, Frank Ahlmann, Per Akvist, Alfredo Vargas, Lisbeth & Per Hyldgaard.

Byen, som var centrum for dette års GO-kampagne, er ikke omfattet af undtagelsestilstanden, fortæller en af de danske deltagere.

Etiopien – landet i Afrika som er helt sit eget. Menneskerne er ikke afrikanske og ikke arabiske, men et smukt mix af begge befolkningsgrupper. Landet, som netop nu er erklæret i undtagelsestilstand.

Landet som for flere år siden gennemgik en voldsom hungersnød, så voldsom, så vi alle sang med på ”We are the World” og på den måde samlede penge ind i hele verden, til humanitær hjælp til landet.
Landet, hvor kommunisterne havde regeringsmagten indtil for ca 20 år siden, og det var forbundet med forfølgelse at tro på Jesus, og mange led martyrdøden.

Men også landet nævnt i Bibelen som landet, hvor menneskerne i hast strækker deres hænder til Gud (Sal. 68:31). Det er, hvad der sker i disse tider! Kristendommen er steget fra ca 2% for ca 20 år siden til ca 20% nu her! Man kan sige med Bibelens ord, at etioperne i hast strækker deres hænder til Herren!

Gud er i kontrol

Gospel Outreach, som er en dansk tværkirkelig missionsorganisation grundlagt i 2004 af Per Hyldgaard, havde det privilegie at holde kampagne i landet i oktober måned i år. Byen Arba Minch blev valgt som kampagne-by for lidt over et år siden, og man må sige, at Gud altid har kontrol! Denne by er nemlig – som en af de eneste – i den såkaldte ”grønne zone”, hvilket betød, at regeringen havde givet tilladelse til, at kampagnen blev gennemført!

Landet er, under undtagelsestilstanden, inddelt i røde og grønne zoner, og i en rød zone ville kampagnen være blevet aflyst, da store menneskemængder ville være forbudt! Men Arba Minch var grøn, og derfor kunne hele programmet afholdes som planlagt! Gud er god!
Denne tur var en team-tur, hvilket vil sige, at der var lidt flere mennesker med på turen, og der foregik lidt flere aktiviteter i dagtimerne i ugens løb, end på en ikke-team-tur.

Internationalt team var til velsignelse

Teamet bestod af folk fra forskellige nationer samt et lokalt team. USA, Mexico samt Danmark arbejdede fint og homogent sammen omkring det ene mål, at menneskerne i Arba Minch skulle høre om Jesus! Unge, ældre, erfarne og førstegangs rejsende blev til én samlet gruppe, med det ene formål! Og alle var til velsignelse for byen på den ene eller anden måde.
Der var arrangeret seminarer både for kvinder, erhvervsfolk, unge samt pastorer/ledere, og alle på teamet deltog på den ene eller anden måde.

De unge havde øvet et dramastykke hjemmefra, og det blev vist i de små landsbyer i omegnen samt på ungdomsmøder og i forbindelse med gadeevangelisation.
Teamet oplevede stor nysgerrighed fra især de unge mennesker, og den sidste dag var det også muligt at give frelsesinvitation på gaden, hvor flere af tilhørerene gav respons!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jørgen Hyldgaard sammen med en kvinde, der vidner om, hvordan Jesus har helbredt hende.
Jørgen Hyldgaard sammen med en kvinde, der vidner om, hvordan Jesus har helbredt hende.
10.000 på knæ i mudder

På møderne for erhvervsfolk blev der givet opmuntring til de lokale erhvervsfolk med fokus på, at Gud bruger dem netop, hvor de er. Det er ofte vigtigt at undervise om, at det er ok at tjene penge, når det er det, Gud kalder en til.

I mange lande hvor Gospel Outreach kommer, er det muslimerne, der ejer en stor del af erhvervslivet og forretningerne, så det er vigtigt at opmuntre de kristne erhvervsfolk til at fortsætte i tro og dermed være med til at bygge Guds rige!

På kvindeseminaret var der fokus både på, hvordan vi kan fortælle andre om Jesus, samt undervisning om, at Gud elsker og bruger kvinder både i dag og op gennem Bibelens historie. Mange af kvinderne oplevede også helbredelse i forbindelse med forbøn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:På pastor- og lederseminaret blev der talt om vision og enhed. Vi oplevede, at der ikke var så stor enhed blandt pastorerne. Det betød, at kirkerne heller ikke var i enhed, men efterhånden som dagene skred frem, oplevede vi både, at enheden voksede, og troen på at kirkerne sammen kan nå deres by, voksede.

Det hele kulminerede søndag formiddag til fællesgudstjeneste på kampagnepladsen, hvor over 10.000 mennesker bøjede knæ, i mudderet, og indviede sig til at være brugbare for Herren. Det var en af de største oplevelser, fortæller Jørgen Svendsen fra Aalborg, som var med for første gang.

I alt 5 aftener var der kampagnemøder med et par tusinde mennesker til at begynde med. Men den sidste aften var der omkring 40.000 mennesker på pladsen, hvor de hørte evangeliet, og mange gav respons for frelse.
Vi oplevede også at se mange helbredelser, og hver aften var der vidnesbyrd om indgriben af Jesus, lige fra psykiske problemer til fysisk helbredelse. Også mange dæmonbesatte blev bedt fri.

Alt i alt en dejlig kampagne, som efterlader et stort indtryk på byen, men nok især på kirkerne i byen. Og ikke mindst på hele teamet.
Bodil/Lisbeth Hyldgaard


Artiklen fortsætter efter annoncen: