Familieterapeut: ’Vi må vogte os for usund skam i vore relationer’

Den norske præst og familieterapeut Gunnar Fagerli underviste om relationer og deres betydning på Agapes inspirationsdag på Diakonhøjskolen i Aarhus d. 5. november.

I et seminar om skyld og skam kom Gunnar Fagerli ind på, at vores kultur har udviklet sig fra en ’skyld-kultur’ til en ’skam-kultur’. Men det er vigtigt at skelne mellem den sunde skam og den nådesløse skam. Og det handler om, hvordan vi ser på hinanden.

Gunnar Fagerli pegede på, at kristne miljøer kan give grobund for skam. Bl.a. ved at vi let kommer til at fremhæve det perfekte og er med til at fremme en syg perfekthedskultur. Derfor er det vigtigt, at vi får viden om, hvordan vi kan være med til at vende den kultur, så mennesker ikke skal skjule de områder i livet, som ikke passer perfekt ind i rammen.

Modgiften for den nådesløse skam er bl.a., at vi ser hinanden og bliver ved at se på hinanden og har mod til at være i relationen også i mødet med det, vi hver især oplever som skamfuldt, understregede Fagerli.
”Der kom vigtige elementer frem, som er afgørende at have viden om, når man arbejder inden for det diakonale felt” udtaler landsleder Annette Bech Vad.

Agape er en forening, der udøver og fremmer kirkeligt socialt arbejde (diakoni). Man kan høre foredragene på Agapes hjemmeside.