Stor, katolsk mystiker nu på dansk

s15_korsfaestet-med-kristus_forsideHvis man vil vide mere, skal man gå til leksikonnet og litteraturen, siges det. Men – tilføjer jeg: vil man mere i dybden, må man gå til klassikerne. De værker, der mere eller mindre udtalt har påvirket den verden, vi lever i her og nu.

En sådan klassiker er den herhjemme næsten ukendte, katolske mystiker Paul af Korset (1694-1775). Han var også ordensgrundlægger; hans efterfølgere kendes som passionister – af ordet ’passion’, der bl.a. på dansk kan betyde ’lidenskab’, men også henviser til Jesu lidelse på korset. De to betydnings-indhold smelter sammen hos denne mand, der gennem bod, bøn og forkyndelse vil vække eller genopvække kærligheden til den korsfæstede Jesus netop gennem Hans lidelse og død for os.

Det er yderst fortjenstfuldt af Kirsten Marian Krog at give os friske indsigter med denne bog. Den kombinerer levnedsbeskrivelse med en perlerække af små uddrag af den omfangsrige korrespondance, Paul har efterladt sig. Passionisternes ordensmotto: altid at lade Kristi lidelse forblive i vore hjerter er et tema, der gennemspilles på utallige måder hos Paul af Korset – herunder også, hvor det kan bruges som et åndeligt skjold mod falske profeter.

Men udover korset som det vigtige fokus er der selvfølgelig også en lang række andre emner, der berøres: ydmyghed, Helligånden, indre bøn, den mørke nat og om at blive forenet med Gud -for nu blot at nævne nogle.

Bogen præsenterer os også kort for en række andre passionistiske lærere og helgener – alle ukendte for undertegnede, men måske der kunne laves et lille udvalg af disses skrifter på et senere tidspunkt? Hermed givet videre.

Gode litteraturhenvisninger og links er altid velkomne i en fagbog. De findes her.

Kirsten Marian Krog: ”Korsfæstet med Kristus. Paul af Korset – Den Korsfæstedes forkynder.”
150 sider • 150 kr. • Forlaget Ave Maria