Flot kunstbog med Uhres tegninger

s15_i-kristus_arnt-uhreArnt Uhre er mest kendt for sine kraftfulde og tit meget store Kristus-malerier, der pryder væggene i flere kirker og kirkelige institutioner. Men nu har forlaget Lohse udgivet en flot kunstbog med 57 bibelske kultegninger fra hans hånd.

Bogen er blevet til efter samme opskrift og med samme opbygning, som da Lohse i 2008 udgav kunstbogen ”Faderens billede” med Arnt Uhres malerier, og hvor forskellige skribenter gav deres fortolkning over et værk hver.
I den nye bog – ”I Kristus” – er hver af de 57 kultegninger ledsaget af fortolkninger af lige så mange forskellige kristne skribenter, og ligesom ved bogen i 2008 med efterskrift af Thomas Bjerg Mikkelsen.
Det er der kommet en rigtig flot og inspirerende bog ud af.

Om det er Arnt Uhres malerier eller kultegninger, så er hans værker fyldt med symbolik. De kredser for det meste om Kristus-figuren, som Arnt Uhre utrætteligt har tegnet og malet igen og igen, siden han for mange år siden oplevede en stærk, personlig omvendelse.

Bogen har til formål at tegne den store linje i frelses historien fra skabelsen til det nye Jerusalem. Arnt Uhre har været optaget af særligt to aspekter: Inkarnationen, dét at Gud blev menneske, og menneskets møde med Jesus. Som altid med et stærkt personligt, kunstnerisk udtryk.
Kultegningerne er – med få undtagelser – studier til malerier. Nogle ligner derfor løse skitser, mens andre er fyldt med detaljer og nærmest fremstår færdige. Fælles for dem er, at de iscenesætter de bibelske fortællinger på en måde, som både kan vække genklang og vække til eftertanke.

Arnt Uhre er mystiker, skriver Thomas Bjerg Mikkelsen i sit efterskrift, og hans billeder er gennemlyst af en tro på det kristne mysterium.
Mange af Uhres værker har kamp-sejr motivet som noget centralt, og mange er karakteriseret ved en stærk patos. Arnt Uhre er inspireret af Søren Kierkegaard, der på sin tid gik i clinch med statskirken, som han mente formidlede et udvandet budskab. På samme måde er Arnt Uhres billeder en replik til vor tids kompromissøgende kristendomsforståelse, hvor Uhres sigte er at tirre det religiøse establishment og fastholde inkarnationens historiske virkelighed og tage åndskampen alvorligt.

Både kultegningerne og de 57 forskellige skribenters fortolkninger er spændende at dykke ned i. Guds dybder bliver man aldrig færdig med at granske.

Arnt Uhre ”I Kristus”
128 sider • 349,95 kr.
Lohse