Livet er hér og nu

Den svenske biskop emeritus Martin Lind har skrevet en fin lille bog, der tager afsæt i Dietrich Bonhoeffers liv og teologiske tanker.

Forskere verden over mødes stadig til konferencer for at diskutere Bonhoeffers bøger og breve, her snart 75 år efter hans død.

Bogen indeholder 30 tekster, som Martin Lind reflekterer over ud fra sin livslange læsning af Bonhoeffer. Martin Lind (født i 1944) opdagede Bonhoeffer som blot 19-årig.

Den tyske, lutherske præst og modstandsmand har for længst indskrevet sig i historien som en moderne martyr og en stor teolog. Han blev hængt af nazisterne den 9. april 1945, men selv om han kun blev 39 år gammel, efterlod han sig en stor produktion af breve, digte, salmer, essays, noveller og bøger. Mest kendt er bogen Efterfølgelse fra 1937.

Det er ikke fordi, Bonhoeffer selv kommer ret meget til orde i Martin Linds bog, men det er nu heller ikke meningen. Hver tekst indledes med et citat af Bonhoeffer, for det meste fra breve til vennen Eberhard Bethge. Martin Lind fortolker, og det er spændende, hvad han får ud af det.

Den fælles klangbund er discipelskab. Om at vi er sat i verden for vores næste, og kravet om at træde i karakter, når virkeligheden kalder på os. Livet er her og nu.

Bonhoeffer mente, at ”man først i livets fulde dennesidighed lærer sig at tro”, som han skrev til vennen Eberhardt Bethge, og Martin Lind fortolker det sådan her: ”Den kristne tro hjælper os til at leve sådan, at vi undgår at flygte fra virkeligheden ind i fantasifulde verdener, som ikke eksisterer uden for drømmene. Vores kristne tro handler om dette liv, her og nu”.

Det handler om at leve i øjeblikkets virkelighed og kaste sig i Guds arme.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det er en praksis, hvor man lever i solidaritet med dem, der befinder sig nederst i verden, eller med Bonhoeffers ord, man lever i ”Guds lidelse i verden”. Man våger med Kristus i Getsemane – det er, hvad det betyder at tro, det er at blive et menneske, en kristen”, skriver Martin Lind videre.

En af teksterne handler om ”billig nåde”, som Bonhoeffer i bogen Efterfølgelse gik i rette med. Nåden uden konsekvenser. Nåden uden kors. Baggrunden var Bonhoeffers liv under nazismen, hvor han vantro så til, at den officielle evangeliske kirke havde accepteret nazismen. Kirken prædikede nåde om søndagen, men nåden havde ingen konsekvens.

”Denne forkyndelse af nåden sønderriver, forgifter og fornedrer alt, hvad kirken står for. Den billige nåde siger ja til synden, ikke til synderen”, skriver Martin Lind.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med nåden følger forpligtelsen til at træde op mod uretten. Her og nu. Til at være til stede for sin næste. Til at være Guds medarbejder på jorden.

Bogens kryptiske titel, ”Med Gud lever vi uden Gud”, som er et citat fra Bonhoeffers breve, kalder på en forklaring. Bonhoeffer mente, at vi må lære at leve ”som om Gud ikke fandtes”. Vi må selv tage ansvar for vores liv, handlinger og ord. Gud har gjort os myndige, og vi har fået livet som en gave fra Gud, for at vi selv skal fylde det ud – netop i ansvar!

Med til hver af de 30 tekster følger et bibelvers samt en kort bøn. Et længere kapitel giver et indblik i Bonhoeffers liv og betydning. Bogen er velegnet til daglig andagt eller til studiebog i en bibelkreds.

Martin Lind: ”Med Gud lever vi uden Gud”
– 30 tekster med inspiration fra Dietrich Bonhoeffer.
84 sider. 138 kroner. Eksistensen


Artiklen fortsætter efter annoncen: