Kristne lederes nytårsønsker:

Håber at få vendt mistænkeliggørelse af kirker

– Trosfriheden er under pres, og det skal vi som kirker være meget opmærksomme på, siger Tonny Jacobsen.


Tonny Jacobsen, formand for FrikirkeNet, håber, at kirkerne vil blive set som en samfundsressource i 2017 og ikke mødt med mistænkeliggørelse.

– Jeg håber, at vi i 2017 kan få vendt udviklingen med mistænkeliggørelse, og at vi frikirker i stedet bliver oplevet som en ressource i vores samfund, siger Tonny Jacobsen, som er formand for FrikirkeNet.

Han sigter på de love, som et flertal i folketinget i 2016 har vedtaget, og som lægger op til indgreb mod trossamfund. Hensigten er et skærpet tilsyn med muslimske trossamfund, men FrikirkeNet og andre frygter, at lovene vil mistænkeliggøre ikke bare frikirker, men ethvert trossamfund, og vil give religiøse forkyndere mindre ytringsfrihed end alle andre i det danske samfund.
– Det er en problematisk vej, vores samfund bevæger sig på, for selv om politikerne siger, at det ikke er hensigten, så er lovene alligevel med til at mistænkeliggøre ethvert trossamfund her i landet. Det er dybt problematisk. Trosfriheden lige siden Grundloven er under pres, og det skal vi som kirker være meget opmærksomme på.
– Jeg håber, at vi i 2017 kan få vendt den udvikling, og at vi frikirker i stedet bliver oplevet som en ressource i vores samfund. Vi må gøre det klart, at vi frikirker bidrager positivt til samfundet, og at vi er troværdige samarbejdspartnere.
FrikirkeNet opretter pr. 1. februar bl.a. af samme grund en generalsekretærstilling, og den nye generalsekretær skal skærpe profilen udadtil, lave strategier og kommer i samarbejde med især Tonny Jacobsen til at tegne FrikirkeNet i forhold til medier, politikere og organisationer. Den nye generalsekretær er 43-årige Mikael Wandt Laursen, der foruden at være journalist også har været præst i Kirken i Kulturcentret i København i 12 år.
– Det vil gøre os bedre til at styre dialogen med det omkringliggende samfund, siger Tonny Jacobsen.
Helt overordnet håber Tonny Jacobsen på, at 2017 vil betyde, at sekulariseringen og afkristningen af Danmark vil vende, og at flere indser, at vi har brug for en genkristning af samfundet og at bygge på de kristne værdier.
– Vi skal også være bedre til at samarbejde med fx etniske kirker, for vi ser, at muslimer i stort tal konverterer til kristendommen. Det er nok den største kirkelige nyhed i Danmark. Vi skal være med til at skabe kirkefællesskaber for dem, der søger Jesus, også for deres børns skyld, så de kan blive bedre integreret i det danske samfund, siger Tonny Jacobsen, der håber, at kirkerne også i 2017 vil være fyldt med liv.

 

IM glæder sig til fokus på den lutherske arv

Hans-Ole Bækgaard regner med, at der bliver talt om kirke-stat i det nye år.


Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission, ser frem til et 2017 med fokus på 500-året for Reformationen. 

– 2017 vil blive præget af 500-års jubilæet for Reformationen, og det vil give en anledning til at sætte fokus på den lutherske arv, mener Hans-Ole Bækgaard, der er formand for Indre Mission.

– Fejringen handler både om at se tilbage og fordybe sig i den reformatoriske arv og om at pudse den evangelisk-lutherske lære af. Der har været forskellig støj på linjen i løbet af de 500 år, siger Hans-Ole Bækgaard, og fejringen er en god anledning til at blive skarpere på indholdet.
Efterhånden har hvert år sine teologiske debatter. I 2016 handlede det bl.a. om synet på, hvem Gud er. Han nævner, at 2016 blev indledt med imamen, der af biskop Marianne Christiansen blev inviteret til at medvirke ved nytårsgudstjenesten i Haderslev Domkirke, og året sluttede af med Roskildes biskop Peter Fischer-Møllers flimrende udtalelser, om at der er andre veje til Gud end i den bibelske åbenbaring af Jesus Kristus.

Hans-Ole Bækgaard forventer, at også det såkaldte religionsmøde vil fylde noget i 2017, fordi kirken i øjeblikket oplever mange flygtninge, der bliver kristne, og det stiller krav til bl.a. dåbsoplæring. Bækgaard tror, at denne nye vækkelse fortsat kommer til at forme samtalen i både folkekirken og i organisationerne, fordi den vil rejse nye spørgsmål og udfordre os som kristne.
Med en ny kirkeminister, Mette Bock (LA), regner Hans-Ole Bækgaard også med, at der vil komme fornyet fokus på forholdet stat-kirke. Den nye kirkeminister har allerede signaleret løsere bånd og åbnet for at ændre statens tilskud til folkekirken og flytte civilregistreringen fra folkekirken til kommunerne.
– Jeg tror, at arbejdet med at skabe reformer i folkekirken vil få fornyet fokus med den nye kirkeminister, som måske vil genoptage nogle af de tanker, der var oppe for et par år siden om en ny struktur for folkekirken, siger Bækgaard.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Også i 2017 vil den stigende sekularisme sætte dagsordenen, forventer han, og han vil følge, hvad den vedtagne imam-lovpakke kommer til at betyde, når den træder i kraft fra årsskiftet.
Han er spændt på at se, om politikernes fx vil tillade kors og religiøse symboler på sygehusene.
– Hvordan kan vi være samfund på sekularismens præmisser? Og hvad betyder det for os som kristne og missionsfolk? Og hvordan genvinder vi en frimodighed? Vi skal fortsat være det talerør, der er en tydelig røst, som taler de kristne værdier frem i samfundet, siger Hans-Ole Bækgaard.

Han vil se med interesse på det nye lovforslag, som for nyligt blev sendt til høring, der som en forsøgsordning vil give større frihed til det enkelte menighedsråd til at organisere sig, som man finder bedst. Det vil give en frihed, hvor det ikke handler så meget om ”mursten”, men om at skabe en levende menighed.
– Kirken er for mig en kirke fra neden, fra græsrødderne, så jeg hilser forslaget velkomment, siger Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flytning af SommerOase giver lidt kriller i maven på Karsten Bach

Flytningen af Sommer Oase fra Odder til Horsens fylder meget for generalsekretær Karsten Bach. Foto: Jesper Rais.


Karsten Bach, generalsekretær i DanskOase, ser frem til et 2017 med bl.a. flytningen af SommerOase til Horsens og fokus på årets tema ”Genlæs Bibelen”.

SommerOase flyttes i år til Horsens efter 15 år i Odder, og det kan godt give ”lidt kriller i maven”, siger DanskOases generalsekretær, Karsten Bach, om den nok største udfordring for den kirkelige netværksorganisation i 2017.

– Vi får mulighed for mere plads, flere seminarer og flere møder, men flytningen kan da godt give lidt kriller i maven. Det bliver som at flytte en familie fra et godt, trygt sted til et nyt og spændende sted. Vi havde sidste år nogle problemer med pladsen i Odder, hvor deltagerne lå noget spredt, men i Horsens får vi bedre plads, siger Karsten Bach.
Dette års SommerOase i dagene 15.-22. juli bliver på Bygholm landsbrugsskole og Kursuscenter i Horsens, hvor Chris Wright, England, præst og professor i Gamle Testamente, er hovedtaler og underviser. Desuden medvirker amerikanske Aaron Keyes med seminar, lovsangsskole og lovsangsledelse sammen med Arvid Asmussen nogle af aftenerne.
Med ca. 3320 overnattende gæster sidste sommer, 240 flere end året før, plus et par tusinde på den gratis gæstedag om torsdagen, blev SommerOase 2016 den hidtil største.
– Det er dejligt at se så mange mennesker, men i sig selv er det ikke antallet, der er afgørende. Det er det kristne fælleskab. Samværet og nærværet og berøringen af Gud, bemærker Karsten Bach.
Han oplever i det hele taget mange positive ting ske i de menigheder, der er tilknyttet DanskOase-fælleskabet, menigheder, der vokser, og mennesker, der oplever Guds indgriben og får bekræftet Guds kærlighed.
– Jeg oplever også en stor bevågenhed overfor tro og Gud, og hvordan vi lever som kristne, og det er meget positivt, siger han.
DanskOase har længe arbejdet på at få sin egen højskole, og det besluttede man i 2016 at gå konkret i gang med. Man har sat forberedelserne i gang ved at tilknytte Anders Michael Hansen som projektleder frem mod en planlagt opstart til august 2018.
Til sommer arrangerer DanskOase et 14-dages højskolekursus i Israel i samarbejde med Ordet & Israel.

Genlæs Bibelen

Ellers står 2017 i fejringen af 500-året for Reformationen, og den sætter årets SommerOase da også spot på, hvor temaet bliver ”Genlæs Bibelen”. Den er del af et treårstema med titlen ”Genopdag Reformationen”, hvor det sidste år var ”Gentænk menigheden” og i 2018 bliver ”Genopdag troen”.
– Jeg synes, at 2016 på mange måder var et godt år, hvor vi kom i gang med et trepunkts reformationstema, hvor det handler om at genopdage Bibelen. Ikke som et buzzword, men for at sætte fokus på og gentænke menigheden, Bibelen og troen. Martin Luthers fokus var at få Bibelen tilbage til folket. Vi må genlæse Bibelen, så alle forstår budskabet, siger Karsten Bach.
DanskOase indleder det nye år med en lederkonference i Karlslunde Strandkirke d. 21.-22. januar med temaet ” Gennembrud – fremtidens karismatiske kirke”, med Graham Cray, England, som hovedtaler og underviser.


Artiklen fortsætter efter annoncen: