”Det moderne menneske længes efter Gud”

Sørines nye bog om Martin Luther udkommer senere på året. Foto: Simon Klein Knudsen / Kristeligt Dagbl.

– Mener den kendte debattør og præst Sørine Gotfredsen. Her fortæller hun om sit liv: kærestesorg, moderne vækkelse og lysten til at flygte fra det hele.

– En aften var jeg og en debatkollega inviteret til et stort arrangement, hvor vi skulle diskutere kunst og menneskesyn set ud fra Lars von Triers film, fortæller Sørine Gotfredsen. Jeg kan ikke huske præcis, hvad der blev sagt og i hvilken sammenhæng det skete, men lige pludselig henvender min kollega sig til mig og siger: ”Sørine, jeg tror du er en af dem, som har svært ved at leve i den moderne verden.”

Der var rigtig mange mennesker til stede den aften, og jeg syntes. det var ydmygende at blive hængt ud på den måde, så jeg benægtede straks og sagde:
”Nåh, det går nu meget godt.” Men jeg var ramt, og da jeg senere på aftenen kom hjem og fik lidt mere styr på mig selv, måtte jeg erkende, at jeg er en af dem, der virkelig har svært ved at leve i den moderne verden.

– Utallige gange har jeg haft lyst til at flygte fra det hele og bare drømme mig væk til en anden tid, hvor jeg kan leve på en anden måde. Jeg har set for mig, hvordan jeg kunne have gået omkring i fortidens brostensbelagte gader, lykkeligt fri for bevidstheden om fjernsyn, telefon, og internet.

Inspireret af Martin Luther

– Martin Luther, som jeg lige nu sidder og skriver en bog om, levede i en tid, der fyldte ham med lede, fordi den katolske kirke i hans øjne forvanskede kristendommen og lod menneskene i stikken. Det var strengt nødvendigt, at nogen skred til handling, og med stor beslutsomhed og en arbejdsdisciplin, der vil ryste de fleste, påtog Luther sig at virke i tiden, han var sat i. Han flygtede ikke fra sit ansvar, men påtog sig den store opgave at bane vejen for Reformationen.

– Luther har rent faktisk inspireret mig, for han har givet mig en forståelse af, hvor kujonagtigt det vil være at flygte fra det hele. I dag er der ikke længere et katolsk herredømme, som skal bekæmpes, men vi lever i en periode, der stadig kalder én til at blive, hvor man er sat, og påtage sig sin opgave, fortæller Sørine.

Folk skal tænke selv

– Som samfundsdebattør er jeg selvfølgelig ikke i stand til med mine meninger og synspunkter at ændre verden, men mindre kan også gøre det. Min opgave er at inspirere folk, rokke ved deres meninger og sætte spørgsmålstegn ved, om de synes, at det, der sker i vores samfund, er etisk forsvarligt.

– Når man i det moderne samfund konstaterer, at Gud er gået af mode, er min opgave som præst at hævde, at han stadig er til. Det er også min opgave som præst at forkynde evangeliet, så det moderne menneske forstår, hvem Jesus er, at han ikke som mange tror kun er et menneske, der engang gik rundt på jorden og gjorde gode gerninger. Jesus er Guds søn, det er ham, man skal tro på, hvis man ønsker at blive frelst og ikke gå fortabt. Troen på ham er vejen til det evige liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er vigtigt, at jeg som præst ikke står og citerer det dogmatisk og siger, at sådan er det bare, basta! Uanset om det er frelse, fortabelse eller det evige liv, jeg taler om, så er min opgave at udlægge teksten på en måde, der gør, at folk får mulighed for at tænke selv. Danskerne er blevet opdraget til at tænke selvstændigt, og det er også meningen, de skal det, efter at de har været i kirke og hørt Guds ord.

Meningen med livet

– På teologistudiets anden del gjorde jeg op med mig selv, at Søren Kirkegaard skal man kende, hvis man vil være teolog i Danmark og måske endda præst i folkekirken, fortæller Sørine.

– Jeg har læst hans værker igen og igen, og gennem årene er jeg blevet præget af hans ord og tanker. Han har ført mig til vigtige erkendelser om min selviskhed, min evne til at elske og min tro på Gud. Gennem hans forfatterskab har jeg lært mig selv bedre at kende og er herved blevet bedre til at forstå andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Da jeg for nogle år siden blev forladt af den mand, jeg elskede, blev jeg så fortvivlet, at jeg simpelthen mistede fokus. Meningen med livet forsvandt, og jeg tvivlede på, om jeg nogensinde igen kunne blive glad for noget eller nogen.
Jeg fordybede mig i Kierkegaards værker, og det var, som om han henvendte sig til mig personligt og fortalte mig, at mit liv handlede om så meget mere end skuffelsen over at blive forladt af den mand.

Jeg lærte, at jeg ikke skulle gøre dette svigt til tilværelsens hovedindhold, og jeg blev mindet om, at hvis man blot bliver stående på det samme sted og konstant kredser om sin egen fortvivlelse, kan man ende med at blive som en levende død.

– Ved at læse Søren Kierkegaard er jeg nået frem til den erkendelse, at meningen med livet er, at man skal elske mere, leve mere, glædes mere og tro mere.

Løft blikket op imod Gud

Din bog ”Løft blikket, nåde i narcissismens tid” udkom for halvandet år siden. Hvem er det egentlig, du ønsker, vi skal løfte blikket op imod?
– Jamen, det er selvfølgelig Gud. I stedet for at vende blikket op imod ham, har vi valgt at kigge på os selv i døgnets 24 timer. Vi er centrum i vores eget liv, og det er der ingen mennesker, som har godt af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Når blikket ikke længere er vendt imod himlen, men hovedsageligt indad, kan det føre til, at man afviser fællesskabet og nedgør hensynet til den anden, fordi man har travlt med at forholde sig til alt det, man gerne vil være, udrette og fremstå som. Jeg har skrevet bogen, fordi jeg er forundret over, hvor meget den selviagttagende kraft kan præge os. Den repræsenterer for mig et stort problem, da jeg har en stærk mistanke om, at den ofte trækker os i en forkert retning i livet – som for eksempel når en enkelt person, der gennem årene har oplevet så lidt ægte menneskelig opmærksomhed, ender med at ty til destruktive handlinger for overhovedet at blive set.

Måske en moderne vækkelse

– Det moderne menneske har vendt Gud ryggen, har forladt kirken og har kun et lillebitte kendskab til, hvad kristendommen er for noget. Men selv om det ser sort ud, så er jeg alligevel fortrøstningsfuld, og det er jeg, fordi jeg tror på, at vi er skabt af Gud, og derfor er der dybt nede i os en længsel efter vores skaber.

– Det er derfor, man aldrig skal glemme, at det moderne menneske, der går rundt ude i vores højteknologiske samfund, er Gud skabning, og der kan ske mange ting, som vi ikke kan forudse.

En vækkelse? – Ja, måske vil der ske en vækkelse, men det bliver ikke som på Grundtvigs tid, men en moderne vækkelse, som man aldrig har set før.

Blå Bog
Sørine Gotfredsen (født Ellen Vibeke Gotfredsen, 7. juli 1967 i Hadsten) dansk journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør.
Gotfredsen er student fra Amtsgymnasiet i Hadsten og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1993 og cand.theol. fra Københavns Universitet i 2004. Hun har desuden en masteruddannelse i medievidenskab samt dramaturgi og fortælleteknik.

Sørine Gotfredsen har skrevet følgende bøger:

Regine. En fortælling om forlovelsen mellem Regine Olsen og Søren Kierkegaard
Den åndløse dansker
At leve med Kierkegaard
Løft blikket, nåde i narcissmens tid.

Sørines nye bog om Martin Luther udkommer senere på året.
Bøgerne kan købes på Kristeligt Dagblad forlag: 33 48 05 00