Grundtvig og Wesley var ikke langt fra hinanden

Dansk metodistisk teolog fylder 60 år på mandag.

Metodistpræst Jørgen Thaarup fylder 60 år mandag den 23. januar 2017.

Jørgen Thaarup er en præst, der også kan lide at studere og reflektere over teologien.
I januar 2016 fik han godkendt afhandlingen ”Kristendommens Morgenstjerne” og blev dermed theologisk doktor fra Göteborg Universitet.
Afhandlingen handler om parallelle teologiske træk med baggrund i østlig tradition hos metodisternes store pionér John Wesley og den danske folkekirkes reformator og salmedigter N. F. S. Grundtvig.
De to var ligesom andre vækkelsesfolk på den tid optaget af at fortolke menighedsbrevene i Johs. Åbenbaring som tidsperioder i kirkens historie. Og Grundtvig mente fx, at Indien – den sidste nye missionsmark på den tid – var en af disse menighedsperioder. Og Thaarup påviser i sin afhandling, at både Grudntvig og Wesley var påvirket af østlig teologi.

Elsker at studere

Studier og undervisning har altid haft en fremtrædende plads i Jørgen Thaarups tjeneste, hvor han samtidigt har virket som præst ved flere af Metodistkirkens menigheder, bl.a. Strandby nord for Frederikshavn i 25 år.

Efter en del år som lærer, blev han udnævnt som rektor ved Metodistkirkens Teologiske Seminarium, Överås i Göteborg, hvorfra han selv dimitterede som nyuddannet præst i 1980.

Jørgen Thaarup har med baggrund i sin store teologiske indsigt og organisatoriske erfaring haft mange repræsentative opgaver i teologiske samtaler og bestyrelser i Danmark og udlandet.

Han er fx medlem af Generalkonferencen, United Methodist Churchs øverste myndighed i verden og ligeledes medlem i Centralkonferencen, den øverste myndighed i Metodistkirken i Norden & Baltikum og Eurasien.

Metodistkirkens Europaråd valgte ham som sit medlem af bestyrelsen i Community of Protestant Churches i Europa, også kendt som Leuenbergkirkefællesskabet. Jørgen Thaarup er medlem af bestyrelsen for Metodistkirkens ”Africa University” i Zimbabwe.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Danmark – hvor Metodistkirken er en af de mindre frikirker, – har han bl.a. været formand for Metodistkirkens Landsledelse.

Præst i København

Han er efter endt studie igen udnævnt som distriktsforstander og med i kirkens centrale ledelse.

Samtidig er han præst ved Jerusalemskirken ved Nyboder i København, hvor han deler præstebolig med sin hustru, metodistpræst Charlotte Thaarup, som er regionsleder i Equmeniakyrken i Sydsverige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jørgen Thaarup har boet i præsteboliger i næsten hele sit liv, idet hans far var blevet udnævnt som metodistpræst i Horsens, da han i 1957 kom til verden. Han har sammen med Charlotte tre børn og et barnebarn.