På Børkop Højskole får man “Jesus på hjerte”

Indre Missions Højskole har nyformuleret sin vision og bruger nu ”Jesus på hjerte” som tagline.

– Den nye tagline minder os om skolens formål, siger forstander Robert Bladt.

Børkop Højskoles bestyrelse har hen over efteråret arbejdet med at nyformulere højskolens vision. Det har ført til den kondenserede tagline: “Jesus på hjerte”. En formulering, som fremover vil være en tydelig del af Børkop Højskoles profilering som en del af højskolens logo.

Skolens dybere formål

– Jeg er rigtig glad for vores nye tagline, understreger Robert Bladt. “Den er en vigtig påmindelse for os, der arbejder med at lave bibelhøjskole. Vi har et dybere formål med vores skole. Vi skal have noget på hjerte, vi skal have Jesus på hjerte.
Samtidig sammenfatter vores tagline det, vi ønsker skal ske med vores elever. Vi ønsker, at de får Jesus på hjerte, så hans forunderlige nåde trænger helt ind i hjertet på dem, og ud i mund og hænder.
På den måde får vi evangeliet på hjerte i mødet med vores medmennesker og deres indre og ydre nød og behov.”

Hjælp mod hjertesygdom

I lyset af Bibelens beskrivelse af mennesket er taglinen ikke kun et udtryk for ekstra krydderi på livet. Den sammenfatter den helt nødvendige forandring, som må ske med et menneske.
Robert Bladt uddyber: “I Skriften står der, at ‘Hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det?’ (Jer 17,9). Jesus bekræfter, at det står skidt til med vores hjerter. Herfra udgår de onde tanker og meget andet nedbrydende (Matt 15,19).
Vi har fået noget på hjertet – en uhelbredelig sygdom. Men Jesus demonstrerede som Guds Søn sin magt til helbrede det ellers uhelbredeligt syge. Derfor har vi brug for at få ‘Jesus på hjerte’ – for vores egen skyld og for vores medmenneskers, vores kirkers og vores samfunds skyld.”

Vogt dit hjerte

Ordsproget siger: “Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.” (Ordsp 4,23) Med den nye tagline ønsker Børkop Højskole at udfordre kristne til at sætte Jesus forrest og lade livet udgå fra ham.
– Det er kendetegnet på de kurser, vi udbyder på højskolen og den hverdag, vi rammesætter for vores elever, slutter forstander Robert Bladt.