Bispevalg i Lolland-Falsters Stift

Fra venstre: Valgbestyrelsesformand Knud Brusgaard Nielsen, May-Brit Buchardt Horst og Ebbe Balck Sørensen.

Stiftets provstiudvalg har den 20. februar 2017 nedsat en valgbestyrelse på tre medlemmer, som skal lede det kommende bispevalg med hjælp fra stiftsadministrationen.

Følgende blev valgt til valgbestyrelsen: Knud Brusgaard Nielsen, Falster Provsti, Ebbe Balck Sørensen, Lolland Østre Provsti og May-Brit Buchardt Horst, Lolland Vestre provsti.

Følgende blev suppleanter: 1. suppleant: Connie Krogh, Lolland Vestre Provsti og 2. suppleant: Susanne Nielsen, Maribo Domprovsti.
På det konstituerende møde blev Knud Brusgaard Nielsen valgt som formand.

Valgbestyrelsen har tre vigtige opgaver: At kontrollere, at anmeldelsen af kandidatlister og stillerlister er gyldige samt sikre, at alle stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og præster er optaget på en valgliste. Endelig skal valgbestyrelsen sikre, at optælling af stemmer foregår korrekt. Valgbestyrelsens medlemmer glæder sig til at være pionerer for det digitale valg af ny biskop.

Vigtige datoer – frist for:

Indlevering af kandidatlister: Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15
Afhjælpning af evt. mangler ved liste: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 15
Udsendelse af afstemningsmateriale 1. runde: Tirsdag den 25. april 2017.