Fortællingen om en dansk korsridder

En bogtitel, der påkalder sig umiddelbar opmærksomhed: frækt provokerende og med tungen lige i munden. Men en fremragende biografi, der kun slipper godt afsted med dette lille skridt ud på overdrevet.

Denne røverhistorie fra det virkelige liv handler om korsridderen, landsknægten og adelsmanden Johan Rantzau (1492-1565) – en mand, for hvem slægt, embede, kald og stand synes at have været de fremherskende overskrifter. I dag kendes han nok mest gennem sin rolle i Grevens Fejde, der skulle blive en vigtig forudsætning for overgangen fra katolicisme til protestantisme.

Torben Bramming, der er præst ved Ribe Domkirke og desuden leder af Taarnborg Kulturcenter, kalder ligefrem Rantzau for reformationens maskinmester. Det er således en overgangstid, Rantzau befinder sig – en tid, hvor det meste står i opbruddets tegn. Hans liv er en oplevelses- og modsætningsmættet saga, en farverig palet: han bevæger sig rundt på det europæiske kontinent fra Henrik 8.s England til dét Jerusalem, hvor han bliver slået til Ridder af Den Hellige Grav, og i Rom kysser han pavens fødder. Hans interesse for reformationens sag vækkes af anklagerne mod Luther for kætteri, fremsat ved Rigsdagen i Worms 1521.

Bogen fremhæver – ret så interessant – Rantzaus tro og åndelige interesse-fællesskab med folk som Luther, Christian III, Brorson og Grundtvig. Det er en aktualisering, der rækker helt ind over Indre Mission, grundtvigianismen og dansk skolehistorie. Denne arv er, skriver forfatteren, ”et billede af os selv og vort land spejlet i Bibelen. Arven er forpligtelsen til at gå tilbage, hvis vi er gået vild, læse, tro, forstå og reformere vor samtids kirke og samfund ud fra vores samvittighed og Bibelen” (s. 277).

Torben Bramming: Rantzau – Den hellige kriger
290 sider • 300 kr.
Kristelig Dagblads Forlag