”På knæ for Bibelen, professorer!”

Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved
(Vilh. Beck fra Indre Mission)

Vi fodres løbende med sensationelle ”profetier” i den religiøse presse, og mange labber dem ukritisk i sig. Verdenssituationen og kommende begivenheder fremmales med et ”Så siger Herren”, og vé den, der betvivler troværdigheden.

Men hvordan er det i virkeligheden? Er det ved disse ”profetier”, vi skal erholde det aktuelle overblik? Er det dem, der som et guddommeligt supplement til Den hellige Skrift giver os det rette kendskab til tiden og dens tegn? Jeg får ind imellem tilsendt sådanne åbenbarelser på tryk, men med lidt eller ingen bibeludlæggende forkyndelse fra Guds ord.

Jeg har lykkeligvis kendt benådede forkyndere, som praktiserede, hvad Dwight L. Moody efterlyste som sit ønske for fremtidens prædikant, nemlig ”den mand, der åbner sin Bibel og forkynder ud fra den.” Sådanne brødre havde ”fingeren på pulsen” ud fra Guds ord uden fantasterier og ”syner”, men dog med en guddommelig motivation for Kristi evangelium som Guds sidste ultimatum til en fortabt slægt.
Mange eksempler kunne nævnes. Mange af os husker endnu Billy Grahams profetrøst til sin nation med hans hyppige ”Bibelen siger”, der førte ham på endog den verdenspolitiske scene. Men der er mange andre, der ”åbnede deres Bibel og forkyndte ud fra den” uden ekstatiske syner og åbenbarelser. Og alligevel talte de med guddommelig salvelse og ”med ord lærte af Ånden” (1. Kor. 2:13).

Evangelisten Moody ville have glædet sig, for sådan var han selv. Hans ven, ”Prædikanternes fyrste”, englænderen C.H. Spurgeon, den tids måske største ”statsmand” i Guds rige, havde ingen specielle ”profetier”, men talte Herrens ord, ofte i yderste svaghed, til vækkelse og frelse.

O, lad ingen tage Bibelen fra dig. Hverken du eller jeg forstår alt i den, men uanset hvad, så er den beåndet af Gud (2. Tim. 2:16), og han ånder også på dig, når du dag for dag er i stilhed for hans ord.