Præstegårdsidyl– på retur

Mange af os har nok for vores indre blik et billede af en idyllisk præstegård omgivet af smuk natur, og dette billede er måske også tilsat oplevelsen af en præst og hans menighed i et trygt miljø af solidt kristenliv og kulturliv. Men er virkeligheden bag dette billede ved at forsvinde fra vort landkort og dermed også efterhånden fra vore nethinder?

Kirsten Eriknauer inviterer os med sin bog ”Livet i præstegården. En livsform under forandring” med ind i nogle af landets præstegårde, gennem interviews med en række præster, en præstekone og en menighedsrådsformand – der har særlig tilknytning til de enkelte præstegårde, og i et enkelt tilfælde med en bypræst fra Vartov kirke i København.

Det handler om livet

Selvom præstegårdene danner rammen og har inspireret til ideen med bogen, er det, som titlen også siger, primært livet i præstegårdene, der er bogens emne.

Her tager Kirsten Eriknauer udgangspunkt i Luther som den, der har skabt ideen om den gammeldags præstegård, som hun nu undersøger. Spørgsmålet er, om denne ide stadig findes, eller den, ligesom præstegårdene, er på retur.

Den gamle præstegård var ikke blot hjem for præsten og hans familie, men var åben for hele sognet og var samtidig arnested for lokalsamfundets akademiske elite. Det var her, sjælesorgssamtalerne fandt sted, men det var også her, man mødtes til forskellige kulturarrangementer. Dette gjorder, at privat- og arbejdslivet smeltede sammen for den gammeldags præst i de gamle præstegårde.
Men i dag sælges præstegårdene fra, præsten har ikke bopælspligt i en embedsbolig, og kirkens aktiviteter kommer derfor til at foregå adskilt fra præstens bolig.

Hvad tænker den enkelte præst på den baggrund om sin rolle som præst i et sogn? Hvad ser han eller hun som sine ansvarsområder, hvad tænker han eller hun om forholdet mellem embede og privatliv, regner han eller hun stadig med, at hans eller hendes job ikke blot er et 8-16 job, men en livsform, og hvilken rolle spiller præstegård eller ikke præstegård i disse overvejelser?

Dette er nogle af de ting, som de enkelte præster kommer ind på i den i øvrigt smukt udseende og illustrerede bog om ”Livet i præstegården”.

Kirsten Eriknauer: Livet i præstegården. En livsform under forandring
240 sider • 299,95 kr.
Forlaget Hovedland


Artiklen fortsætter efter annoncen: