Sådan præsenteres vi for evolution i 2017

Avisudklip om foredraget på Ørsted Bibliotek.

Karsten Pultz har netop været til et foredrag om evolution. Som Darwintvivler ser han vigtigheden af at holde sig orienteret om ”modstandernes” argumenter. Men foredraget mindede mere om en historielektion…

Onsdag den 1. februar overværede min hustru og jeg et foredrag om evolution på Ørsted Bibliotek på Norddjursland. Det var biolog Jan Gruwier Larsen fra Naturhistorisk Museum, som først fortalte om Darwins teori og derefter kom med en række boganbefalinger om emnet.

Da jeg ser det som min pligt som Darwintvivler at holde mig orienteret om mine ”modstanderes” argumenter, fandt jeg det passende at møde op, især da det var vores lokale bibliotek, som stod for begivenheden. Foredraget var et led i en større evolutionskampagne med udstilling, tegne- og skrivekonkurrence, undervisning af lokale 8.-9. klasser og altså foredrag for voksne på flere af Djurslands biblioteker.

Foredraget blev afholdt på en afslappet og humoristisk facon, og jeg havde egentlig ingen problemer med at holde harmen i ave på trods af, at jeg naturligvis mener, at den gode mand er helt galt på den. Gruwier Larsen er en venlig og sympatisk mand med stor viden på sit felt, og jeg kan sige, at jeg lærte meget om de historiske begivenheder, som banede vejen for Darwin, så på den måde blev også jeg og de 8-10 andre evolutionstvivlere, som var mødt op, klogere.

Ikke bare en teori

‘Her kommer en kort gennemgang af de emner, der berørtes, som til min overraskelse var mest af historisk karakter og ikke, som jeg håbede, en gennemgang af de nyeste og bedste beviser for evolution:
Efter en kort beskrivelse af mekanismen, som siges at drive evolutionen – tilfældig variation og naturlig udvælgelse – tog foredraget en interessant drejning. Gruwier Larsen udtalte, at der findes folk, som hævder, at evolution bare er en teori, og at hans svar dertil er, at tyngdekraften også er en teori, og den er der ingen, som vil betvivle. Her lod han så et objekt falde fra sin hånd, så vi alle kunne se tyngdekraften i aktion. Budskabet var klart: Tyngdekraften er en teori, som vi kan se, er sand; derfor er evolution, som også er en teori, at betragte på samme måde. Påstanden blev ikke uddybet yderligere.

”Eva og Adam” på Creation Museum i Kentucky. ”Alt er fordrejet og forkert på dette museum – og det ved de godt” påstod foredragsholder Jan Gruwier Larsen fra Naturhistorisk Museum uden videre beviser.
Og de ved det godt!

Efter kort tid kom en ny interessant udtalelse, som blev ledsaget af et foto af to dukker, som forestillede Adam og Eva. Gruwier Larsen fortalte, at fotoet var fra et kreationistmuseum i USA, og at alt på dette museum var forkert og fordrejet, og han tilføjede: og de ved det godt! underforstået at de, som havde lavet udstillingerne, udmærket godt viste, at det var en usand fremstilling. Jeg er før stødt på den attitude, som egentlig ikke fornærmer mig, men snarere efterlader mig i den tro, at man ikke har gennemtænkt logikken og psykologien bag dette nærmere. At mennesker, som netop er fuldt og fast overbevist om, at de en dag skal stå til regnskab overfor deres skaber, bevidst skulle fylde andre med løgn, virker ikke logisk. Folkene bag kreationistmuseet er kristne, for hvem de ti bud ikke er lavet for sjov, og jeg anser det for besynderligt, at man vil påstå, at netop disse mennesker samvittighedsløst bryder buddet ”du må ikke lyve”. Det er samtidig underforstået, at de ateistiske evolutionsbiologer, som ikke tror på en dommens dag, dem skal vi have blind tillid til, for de ville aldrig binde os noget på ærmet, vel? Logikken er ikke umiddelbart til at få øje på.

Historielektion uden beviser for evolution

Den næste del af foredraget var sådan set rigtig fin, nemlig en gennemgang af forskellige videnskabsfolks arbejde, som gjorde, at Darwin fik et grundlag at bygge sin teori på. Steno, Linnaeus, Lamarck, Lyell med flere blev nævnt i, hvad der må betegnes som en ren historielektion. Alt sammen glimrende, men ikke hvad jeg havde håbet på, nemlig et videnskabeligt forsvar for evolution indeholdende de nyeste og bedste beviser for teorien.

Det tætteste, vi kom i berøring med bevismaterialet for evolution, var, da Gruwier Larsen ret sent i foredraget viste billedet af Darwins finker og fortalte om, at iagttagelsen af forskellighed i næb-størrelse ledte Darwin til konklusionen, at en udvikling havde fundet sted. Igen var det de historiske omstændigheder, som blev nævnt, og ikke en dybtgående analyse af, hvorfor disse finker beviser evolution.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Af beviser for evolution blev overfladisk nævnt:
1) Menneskets rotérbare skulderled – et levn fra da vi klatrede i træer.
2) Hikke – et levn fra dengang vi havde gæller.
3) Luft- og spiserørenes uheldige sammenhæng (vi kan få ting i den gale hals) – angiveligt et dårligt design, som modbeviser skabelse.
Disse blev slynget ud som facts uden en argumentation for, hvordan de beviser evolution, hvilke videnskabelige metoder, som ligger til grund for at drage disse slutninger, og uden at nævne, om der kunne være indvendinger imod.

ID=tro

Til slut i foredraget fik vi at vide, at ”Intelligent Design” var opfundet i USA som et forsøg på at snige religion ind i skolerne, og at ID ikke er andet end en tro. Igen en påstand, som ikke blev underbygget med nogen form for dokumentation eller begrundelse, som kunne retfærdiggøre påstanden.

Dårligt design

Herefter fik vi anbefalet nogle bøger, bl.a. Gruwier Larsens egen bog ”Uintelligent design”, som indeholder beviser imod skabelse i form af forskellige eksempler på, hvad evolutionsbiologer hævder, er dårligt designede organer og biologiske egenskaber.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ateistisk forkyndelse, men ingen videnskab

Alt i alt var foredraget en historielektion krydret med uunderbyggede angreb på evolutionstvivlere, kreationister, Intelligent Design og såmænd på selveste Vorherre, som Jan Gruwier mente, måtte være en ondskabsfuld spøgefugl, hvis han altså fandtes.
Selv ville jeg ikke holde et foredrag om det, jeg selv tror på, nemlig intelligent design, uden at fremlægge beviser for teorien. Jeg ville heller ikke angribe evolutionsteorien uden at fremlægge en omfattende dokumentation til underbyggelse af mine påstande, men jeg er jo heller ikke uddannet biolog. Jeg mistænker foredragsholderen for at forlade sig på sin autoritet som universitetsuddannet biolog, således at han ikke behøver at underbygge sine påstande og fremlægge argumentation for, hvorfor det er så indlysende, at vi skal tro på Darwins teori.

Det er tankevækkende, at foredraget ikke var en saglig fremlæggelse af evolutionsteorien som en troværdig videnskab, men i stedet en ren historietime krydret med ateistisk forkyndelse. Budskabet var klart: at evolution er et faktum, og fordi det er et faktum, er det også et faktum, at der ingen Gud er. Koblingen mellem evolution og ateisme er kendetegnende for zoolog Richard Dawkins og de nye ateister, og det er intet under, at denne strømning nu også viser sig i Danmark. Måske er det også presset fra Intelligent Design-teorien – en teori, som vinder mere og mere frem blandt videnskabsfolk – der nu tvinger evolutionsbiologerne ud af deres elfenbenstårn for at forsvare deres teori i det offentlige rum.

Læs på lektien så du kan forsvare din tro

En del af dette projekt på Djursland var som sagt rettet mod 8.-9. klasser. Jeg vil derfor igen opfordre alle til grundigt at sætte sig ind i argumenterne imod evolution og for intelligent design, så vi sammen kan mobilisere en saglig modvægt til Darwinismen – mest af alt fordi evolution nu åbenlyst tjener som grundlag for forkyndelse af ateisme for børn og unge.