’Ubibelsk kaldes helbibelsk’

Ægteskabet mellem mand og kvinde er den eneste samlivsform, som har Guds velsignelse ifølge Bibelen, siger Vebjørn Selbekk.

Redaktøren på Dagen undrer sig over, at en biskop kalder homofile vielser ”helbibelske”.

”På en utrolig måde klarer biskop Atle Sommerfeldt at få Bibelen til at sige det modsatte af det, den faktisk siger.”

Sådan indleder chefredaktør Vebjørn Selbekk fra Dagen en lederartikel d. 26. januar. En tidligere leder i avisen havde fået biskoppen til at reagere kraftigt med beskyldninger om uredelighed og brud på det ottende bud om at sige falsk vidnesbyrd mod næsten.

Kreativ bibelbrug

Dagens redaktør kommenterer biskoppens indlæg:
”Når en biskop nævner Herrens ti bud og advarer om, at man er i færd med at bryde dem, så skulle det jo i udgangspunktet gøre stærkt indtryk. En kirkens øverste tilsynsmand burde kende Den hellige Skrift og vide, hvad han snakker om.”
Men dette udgangspunkt holder ikke, fordi indlægget er gennemsyret af biskoppens ”mildt sagt kreative bibelbrug. Faktisk præsterer han at få Bibelen til at sige det modsatte af, hvad den faktisk siger”, skriver Selbekk.
”Biskopen præsterer at kalde det ubibelske syn på homofile ægteskaber for ”helbibelsk”. Og han karakteriserer det som den ”bredere, bibelsk forankrede ægteskabsforståelse”.
Det må være et mesterstykke i kunsten at bruge ”alternative fakta”, mener Vebjørn Selbekk.

Den form Gud velsigner

Redaktøren undrer sig også over, at biskoppen ”kan få sig til at sammenligne det tunge samvittigheds- og bibeltroskabsspørsmål som kønsneutrale ægteskaber er, med uenighed om brugen af «elektriske guitarer, trommer og harmonika til gudstjenester og møder».
En sådan banal sammenligning er ”illustrerende for det forfald, den ligegyldighed og den ignorance, som nu præger teologien på ægteskabsområdet.”
For det er ikke Dagens redaktør, men Bibelen selv fra 1 Mosebog til Joh. Åbenbaring, der reducerer det bibelske ægteskabssyn til at handle om modsatte køn, understreger Selbekk.

På trods af Bibelens ord

”Ægteskabet mellem mand og kvinde er den eneste samlivsform, som har Guds velsignelse over sig. Hvis man altså skal tage Bibelen alvorligt” skriver Selbekk.
Han tilføjer, at ceremonien for det kønsneutrale ægteskab ikke indeholder bibeltekster om ægteskabet. De findes nemlig ikke. I stedet må man anvende bibelvers, som egentlig handler om noget andet og derpå vride og vende dem, så de passer ind i et homofilt vielsesritual.
De, der vedtager det nye vielsesritual på kirkemødet, burde indrømme, at de gør det på trods af og ikke på grund af det, Bibelen siger om ægteskabet, konkluderer Vebjørn Selbekk.