Den norske Kirke indfører kønsneutral vielsesliturgi

– Man kan ikke sige både ja og nej. Det er at tildække uenigheden, mener Beate Husa fra ”mindretallet”.

Også nogle kirkeledere med et klassisk ægteskabssyn stemte for ”konsensusforslaget” under Kirkemøtet i Trondheim.

På Kirkemøtet 2017 i Trondheim fra onsdag 25. januar til tirsdag 31. januar var hovedtemaet ”Nåde”. Det store debatemne var dog ægteskabssyn og indførelse af et kønsneutralt vielsesritual.

Selv blandt det mindretal på kirkemødet, som opfatter ægteskab som en ordning mellem én mand og én kvinde, var der flere, som stemte for flertallets forslag.
Mindretallets forslag, som gik imod en ny vielseslitugi, blev nedstemt med 34 stemmer for og 78 imod.
Det nye vielsesritual blev vedtaget med 83 stemmer for og 29 imod. Ialt stemte 112.

Enighed eller tildækket uenighed?

– Vi har fundet en konsensusløsning, som giver et stort rum for os, som har et klassisk ægteskabssyn. Og Bibelen er grundlaget for enheden, mente Harald Hegstad, der er MF-professor, souschef i Kirkerådet og lægfolks-repræsentant for Oslo på Kirkemøtet.
Harald Hegstad støttede altså konsensusforslaget om den nye vielsesliturgi, selv om han har et klassisk syn på ægteskabet.
Andre blandt mindretallet advarede mod at stemme for konsenssusforslaget og opfordrede i stedet de bibeltro til at stemme efter deres overbevisning, dvs. for mindretallets forslag. En af dem var Beate Husa fra Bjørgvin Stift.
– En konsensusvedtagelse vil for mig fremstå som et ønske om at tildække den uenighed, som findes i kirken. Folk forstår ikke, hvordan man kan stemme både ja og nej til samme forslag, påpegede Husa.
Allerede på sidste års kirkemøde vedtog man, at der skulle udarbejdes en liturgi, som kan bruges til vielse af homofile par.

Plads til uenighed?

Flere af mindretallets delegater, blandt andre den kommende biskop i Stavanger, Ivar Braut, støttede Hegstads syn om at stemme for konsensusforslaget.
– Begge parter strækker sig, det er vedtagelsens ånd. Det er ikke et kompromisforslag, men en fælles forståelse, så langt vi kan. Det er værdifuldt, sagde Braut.
Men Husa og flere andre afviser det.
– Jeg er overbevist om, at det ikke er en konsensusvedtagelse, som skaber den enhed og det rum for begge syn, som vi alle har brug for for at gå videre sammen. Kun en afstemming, som tegner det reelle billede af, hvor vi står, kan skabe det rum, sagde Husa.
Hun opfordrede fra talerstolen især biskopperne til at stemme imod konsensusforslaget, hvis de har et klassisk ægteskabssyn.

’Bibelen læses forskelligt’

Hegstad mente derimod, at debatten og striden ville fortsætte i det uendelige, hvis konsessusmodellen blev blokeret. Han mener, at alle parterne ønsker at argumentere ud fra Bibelen – men kommer til helt forskellige resultater. Og dermed er der ikke grund til at tale om en eventuel kirkesplittelse, mener professoren.
Samtidig opfordrer han mindretallet til at stå fast.
– De skal med frimodighed stå for det syn, de har. Jeg mener, at vi gennem denne vedtagelse skaber rum for, at vi kan praktisere, forkynde, vejlede og undervise i den opfattelse. Det fordrer naturligvis også, at man viser respekt for dem, som har det modsatte syn, siger han til KPK.