Forskningsprojekt belyser selvmord i Danmark

I 2015 tog 564 danskere deres liv, mens omkring 10 gange så mange forsøgte selvmord. Center for Selvmordsforskning har med et nyt forskningsprojekt set på bl.a. regionale forskelle.

Selvmordsforsøgs-raten fra år 2012-2015 faldt i Region Sjælland, men steg i Region Nordjylland. Uddannelsessøgende udgør den største gruppe på Sjælland, mens det i Region Nordjylland fortrinsvis er førtidspensionister, som forsøger selvmord.

Sociale forskelle

Over halvdelen af dem, der forsøger selvmord, er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse. Mange er under uddannelse eller tilhører sårbare grupper som førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere.

Projektet viser også, at der forekommer flest selvmordsforsøg blandt enlige og personer med lav indkomst. Resultaterne præsenteres i rapporten ”Regionale variationer i selvmordsforsøg – 2012-2015”.
Da tidligere selvmordsforsøg er en risikofaktor for nye forsøg, kan viden om regionale variationer bruges i regionernes selvmordsforebyggende indsats.

Projektet er finansieret af Børne- og Socialministeriet.