Kirken må vise vej til fred og forsoning

I år fejrer alle de tre grene af kristendommen, den ortodokse, den katolske og den protestantiske påske på samme tidspunkt, da datoen, d. 16 april, er sammenfaldende for alle tre kirkers vedkommende. Den katolske kirke og de protestantiske kirker fejrer altid påskehøjtiden den samme dato, men det gælder ikke de ortodokse.

Det skyldes, at de ortodokse stadig følger den julianske kalender, når påskedatoen skal fastlægges, mens de to andre kirker følger den gregorianske. Men nogle år falder det således, at alle tre kirker kan fejre Jesu død og opstandelse på samme tid. Og det sker altså i år.
Normalt tænker vi ikke over, at det skulle have nogen betydning. Vi har vænnet os til, at sådan er det nu engang. Men reelt er det et stort problem, at man ikke kan fejre den største højtid sammen, for fælles for alle kirkers tro er, at tilgivelse, forsoning og kærlighed til næsten står i centrum.

Det virker også utroværdigt, at kirkerne ikke kan blive enige om, hvornår deres frelser egentligt står op fra de døde. De forskellige udregninger i forhold til påsken dækker nemlig også over en række uenigheder mellem østkirken (de ortodokse) og vestkirken (katolikker og protestanter), som går helt tilbage det store kirkeskisma i 1095, hvor den østlige ortodokse kirke og den vestlige romerske katolske blev splittet og gik hver til sit.

Da pave Frans og den russisk ortodokse kirkes overhoved, patriark Kirill, mødtes i Cuba i 2015, var det første gang i henved 1000 år, at en pave og en russisk patriark mødtes ansigt til ansigt.

Det er en særdeles positiv udvikling, for de kristne og kirkerne har i den grad brug for hinanden. De bør vise evne og vilje til forbrødning og forsoning i en verden, hvor hadet vokser folkeslagene imellem.

Kirken må gå forrest og vise et eksempel. Det kunne i første omgang ske ved, at man vender blikket indad og går i rette med sig selv i de forskellige kirkesamfund og lægger den gamle stridsøkse fra sig.

Fred opstår gennem forsoning. Når kirkerne har indbyrdes fred og enhed, vil det påvirke resten af verden på alle niveauer. Også det politiske og samfundsmæssige.

Lad os håbe at den fælles påskefejring i år vil inspirere til fred og forsoning i alle tre kirker.


Artiklen fortsætter efter annoncen: