’Kirkens Nødhjelp overdriver antallet af usikre aborter’

Et indlæg i Dagen.no handler om fejlinformationer i abortdebatten.

– Anne-Marie Helland glemmer fosteret, og hendes argumenter for ”trygge aborter” er vildledende, skriver Øivind Nygård i Dagens Debatt.no den 27. februar.

Den 10. februar forsvarede generalsekretæren i Dagen.no, at Kirkens Nødhjelp vil sikre ”trygge aborter”. Men hun overdriver problemet, mener Øivind Nygård.

Hvorfor bruge Trump?

Generalsekretæren gør det klart, at ”Donald Trumps vedtagelse om at standse al pengestøtte til organisationer, som arbejder for adgang til trygge aborter, ikke har noget som helst at gøre med den abortdebat, vi kender fra Norge og Vesten iøvrigt”.
I virkeligheden har alle republikanske præsidenter fra og med Reagan stået for den samme holdning, og det glæder de amerikanske prolife-organisationer. Det er derfor irrelevant at fremhæve Trump i denne sammenhæng, mener Øivind Nygård.

Faktafejl om aborter

Hellands indlæg rummer flere faktafejl om usikre aborter, påpeger Nygård. Han nævner oplysningen om, at 56 millioner kvinder ”hvert år er udsat for en abort uden kyndig lægehjælp” og at ”hvert tiende minut dør en kvinde på grund af usikker abort” – altså 52.595 hvert år.
Men de nyeste tal fra Allan Guttmacher Institute (AGI) – der sammen med WHO udarbejder statistikker over antallet af ulovlige aborter og de dermed relaterede mødredødsfald – stammer fra 2008. Det år anslog AGI, at der foregik i underkanten af 22 millioner utrygge aborter, mens det totale antal aborter (både trygge og utrygge) var mellem 43 og 46 millioner.

De nyeste tal for mødredødelighed som følge af utrygge aborter er fra 2013. WHO anslår, at der døde 23.000 kvinder som følge af utrygge aborter, mens Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington anslår tallet til 44.000.
I begge statistikkerne er de officielle tal betydelig lavere end dem, Helland oplyser. Samtidig mener flere kritikere, at også AGI og WHO’s tal er alt for høje.

Kvalificerede gæt eller bevidst misinformation?

En undersøgelse, som er offentliggjort i International Journal of Woman’s Health (2012), viste, at AGIs vurdering af antallet af ulovlige aborter i Mexico har været stærkt overdrevet. For året 2006 anslog AGI antallet af ulovlige aborter i Mexico til mellem 725.070 og 1.024.424. Mexico indførte fri abort i 2007.

Man kan altså sammenligne AGIs vurdering af ulovlige aborter i 2006 med det officielle tal for lovlige aborter i 2007. Her var det officielle tal kun 10.137! Forudsat at det faktiske antal aborter for 2006 og 2007 var næsten ens (og det er mere sandsynligt, at en legalisering fører til, at tallet går op, end at det går ned), var AGIs vurdering altså næsten hundrede gange for højt!
I bedste fald er WHO og AGI’s tal kvalificerede gætterier, i værste fald drejer det sig om bevidst misinformation.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helland hævder, at Kirkens Nødhjelp kan ”redde et liv hvert tiende minut”. Men denne konklusion kræver, at man ikke bare opererer med fejlagtige tal men også ser bort fra, at abort altid handler om at tage liv – og at mødre også dør som følge af lovlige aborter.

Det foster, vi ikke ser

”Helland har set konsekvenserne af, at kvinder eller piger vælger usikre aborter… Men vi må også være klar over, at vi alle har en etisk blind vinkel, at vore opfattelser også præges af det, vi ikke ser.

Det ulykkelige for et foster er, at vi ikke ser det…Men som kristne ved vi, at der er en, som ser, og det er Gud.”
Og når Gud ser både kvinden, fosteret og os, må vi ikke lukke øjnene for nogen af parterne. Derfor bør kristne arbejde for at give kvinder et reelt alternativ til abort, mener Øyvind Nygård og slutter sit indlæg:
”Det gør Kirkens Nødhjelp, og det skal de have ros for. Men samtidig vil de altså også arbejde for at fremme adgangen til abort. Tankegangen i Kirkens Nødhjelp ser ud til at være, at det bedste er det godes fjende.”
Men det gælder bare ikke i etikken. Her gælder det, at det onde altid er det godes fjende, slutter indlægget fra Øyvind Nygård.


Artiklen fortsætter efter annoncen: