Kirken skal væk fra staten

Peter Rasmussen
Mester Eriks Vej 40
9000 Aalborg

Efter at Højesteret slår fast, at kirkelige vielser af homoseksuelle ikke er i strid med grundloven, er mit spørgsmål: Hvad skal folkekirken med staten, når det ikke længere er Guds ord, der er højeste autoritet i folkekirken, men derimod folkevalgte politikere, der bestemmer over folkekirken? For hvad bliver det næste, staten finder på at påtvinge os kristne?

Skal folkekirken rette sig efter den danske stat eller efter Gud?

Jeg vil hermed gerne advare kristne i folkekirken, om at man ved fortsat medlemskab af folkekirken indirekte støtter syndig levevis som homoseksualitet, denne levemåde nedkalder Guds vrede.
Ved at folkekirken lader sig styre af andet end Guds ord, skaber det også forvirring blandt ufrelste, som tror, at kristne accepterer homoseksualitet; denne forvirring kan føre til, at mennesker går fortabt.

Lad nu os kristne stå sammen og få kirken væk fra staten hurtigst muligt. Lad os være modige og få et opgør mod staten og ikke gå på kompromis med Guds ord og indlade os på fej misforstået kærlighed, som fører mennesker i fortabelse, men stå fast ved sandheden i Skriften. For mig at se kan vi ikke længere kæmpe mod staten ad lovgivningens vej, jeg ser kun den ene udvej, at folkekirken bryder med staten, lad os være trofaste mod vores kærlige Fader i Himmelen og ikke føje staten, der bliver mere og mere ugudelig.
Håber, Udfordringen vil sætte stort fokus på dette emne, om kirken fortsat skal være en del af staten.