Nehemias’ ledelsesstil inspirerer

Landsleder i IMU, Tonny Dall Sørensen, debuterer som forfatter med bogen ’Den autentiske leder’. Med udgangspunkt i Nehemias’ Bog får læseren inspiration til at blive en autentisk leder efter bibelsk forbillede.

Gennem et liv i bøn kommer vores hjerte i kontakt med Guds hjerte. Så for vores egen skyld og for de menneskers skyld, vi er sat til at tjene, skal vi bede. Ja, der stod skal. Hvis du ønsker at være en åndelig leder – en leder efter Guds hjerte – skal du bede. Men tænk hellere på det som en invitation – et må. Du må være koblet på Guds plan, må være med til noget stort, du må leve tæt på Guds hjerte. s.87

Landsleder i IMU, Tonny Dall Sørensen, debuterer som forfatter til en bog om ledelse med inspiration fra Nehemias’ Bog.
I gennem bogens tre hoveddele bliver læseren introduceret for beretningen om Nehemias, hvem han var som person og leder, og hvilke ledelsesredskaber han brugte. Især de første hovedafsnit er i den sammenhæng værd at fremhæve, fordi forfatteren zoomer ind på, hvad historien fortæller om ledelse. Åndelig ledelse bygger på nogle fundamentale principper, som går igennem hele Bibelen, og de kommer tydeligt til udtryk i Nehemias’ bog.

Nehemias var en leder, som levede i bøn. Han var en leder, som først og fremmest fungerede som en tjenende leder. Han var også en leder, hvis integritet kom styrket igennem diverse fristelser og prøvelser. Og meget mere kan siges om ham som leder, men som med al sund undervisning med bibelske forbilleder, ligger fokus på hans karakter. Nehemias’ karakter var og blev formet af relationen til hans egentlige overordnede – ikke kong Artaxerxes af Persien – men Gud den almægtige.

At tjene Gud i kald og stand

Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt. Jer. 29:7
Nehemias var mundskænk, hvilket formenligt ikke har været nogen ringe position i samfundshierarkiet, men han var ikke præst, konge eller profet… og dermed ikke den oplagte åndelige leder, som mange andre personligheder i Bibelen. Og så alligevel, Esther, Daniel, Samson, og en række andre blev ledere, som tjente Gud og folket ud fra det kald og de nådegaver, som de havde fået betroet.

Tonny Dall Sørensen taler om kaldet i den bredeste betydning. Vi er kaldede til at tjene Gud, uanset hvad vi arbejder med, og hvilken livssituation vi i øvrigt befinder os i – gift/ikke gift, forældre eller ej, i kirkeligt arbejde eller på det sekulære arbejdsmarked – det betyder, at vi må se på vores liv som en udsendelse fra Gud til at virkeliggøre hans vilje.
Nehemias er også her en levendegørelse af dette budskab. Når han tjener kongen, bliver det samtidig vejen til at kunne genopbygge det ruinerede Jerusalems bymur og derigennem genrejse Guds ære og folkets sikkerhed. Men pointen er, at kun Gud ved, hvordan den plan er. Nehemias må tjene kongen loyalt og samtidig være tunet ind på det, som Gud vil bruge ham til.

Tonny Dall Sørensen er landsleder i IMU. ’Den autentiske leder’ er hans første bogudgivelse.
Ledelsesredskaber i overflod

I bogens sidste del behandler forfatteren en hel række ledelsesredskaber, som han mener Nehemias anvender, uden at han dog har kendt til dem som teorier. Det er alt fra SWOT- eller SUMO-analyse til forandringsledelse, så vi kommer vidt omkring i de ledelsesteoretiske modeller.
Denne del af bogen er på sin vis både dejlig konkret og værktøjsorienteret, men samtidig virker den store mængde af teoretiske modeller lidt overfladisk og søgt ift. Nehemias. Hvordan man bliver en autentisk leder glider derfor lidt i baggrunden, hvilket er ærgerligt, for der er helt sikkert mange brugbare tanker om åndelig ledelse, som ikke helt trænger igennem diagrammer, skemaer, cyklusser og dikotomier.

Alt i alt er der tale om en inspirerende bog af en forfatter, som har noget væsentligt på hjerte – og det er altid værd at læse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tonny Dall Sørensen:
Den autentiske leder
224 sider • 199,95 kr. • Lohse