Camping ved kirkebygning på Sundeved

Kurt Hjemdal var hovedtaleren på Sundeved Bibelcamping i Sønderjylland i juli.

Her foregår campingen omkring en kirkebygning, som blev opført i den tyske tid, for dem der gerne ville høre forkyndelse på dansk. Bagefter blev kirkebygningen solgt til Indre Mission og KFUM – for en krone.

Nu er det en kreds tilknyttet IM, der holder bibelcamping og driver stedet, der også udlejes til bryllypper og andre fester.
Ca. 150 deltog i møderne, heraf boede en del på de 14 renoverede værelser, mens resten boede i campingvogne og telte.

Efter hvert aftenmøde var der forbøn for syge og andre ved alteret i kirken ved Kurt Hjemdal og tidl. missionær Ingrid Markussen. Her oplevede man Guds indgreb, og et par med smerter har meldt tilbage, at de fik det meget bedre i dagene derpå. Ingrid Markussen mener, at der er foregået en positiv udvikling i indstillingen til forbøn indenfor Indre Mission.