Kristne flygtninge i Grækenland skal kunne søge asyl via FN

Den kristne organisation The British Pakistani Christian Association i London opfordrer den græske regering til at sikre, at hjemløse kristne flygtninge, som er flygtet fra flygtningelejren på øen Lebos, alligevel kan søge asyl.

Pakistanske kristne har måttet flygte fra FNs Moria Camp, hvor de er blevet forfulgt at den muslimske majoritet, som bl.a. udsætter dem for vold, brænder deres telte og hindrer dem i at holde gudstjenester og bøn.

Ifølge græsk lov må asylansøgere, der har forladt en flygtningelejr, ikke søge asyl, medmindre de vender tilbage til lejren. Den eneste undtagelse er, hvis asylansøgeren har alvorlige helbredsproblemer.