Ja til Guds-tjenesterum

Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

I Region Syddanmark fik tidligere regionsrådsformand Carl Holst fra Venstre og nuværende næstformand for regionsrådet fra Socialdemokratiet Poul Erik Svendsen i 2014 vedtaget, at der ikke længere skulle være kristne gudstjenesterum ved sygehusene i Region Syddanmark. (Biskopperne fik dog gennemført en donation til et gudstjenesterum til Det Nye OUH i Odense).

Det bør det laves om på, så der igen i fremtiden skal være et kristent gudstjenesterum ved alle Region Syddanmarks sygehuse.

Hvis jeg bliver genvalgt, så vil jeg gøre forslaget om, at ”kristne gudstjenesterum med fastmonterede symboler skal være en del af sygehusstrukturen ved alle sygehuse” til en konstitueringsbetingelse ved valget af regionsrådsformand efter regionsrådsvalget.

Regionsrådsmedlem og regionsrådskandidat for Dansk Folkeparti i Region Syddanmark