Kristent Pædagogisk Institut vil støtte unge formidlere

Den kristne tro har meget at bidrage med inden for undervisning, opdragelse og dannelse, mener KPIs daglige leder Carsten H. Pedersen.

Danmark har brug for en ny generation i det kristen-pædagogiske felt, mener KPI.

Et nystartet akademi, KPI Akademi, skal give inspiration og økonomisk støtte til unge, der vil være med til at forme fremtiden for dannelse og formidling i kristent perspektiv.

– Vi skal i langt højere grad tage konsekvensen af, at vores tro rummer et stort potentiale for dannelse og formidling.

Jeg drømmer om, at KPI Akademi kan være med til at virkeliggøre dét i forhold til fremtidens religionspædagogiske opgaver. Både i samfundet og kirken, siger daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut, Carsten Hjorth Pedersen.

Nyt akademi

– Det danske samfund og de kirkelige miljøer i Danmark har brug for kristne unge, som vil fremme god dannelse, opdragelse og undervisning af den opvoksende generation.
Samtidig må de med indlevelse i den kristne tro kunne formidle den til børn, unge og voksne – og inspirere andre til at gøre det på en respektfuld måde, understreger KPI, som nu lancerer KPI Akademi.

Gruppesamlinger og mentortilbud

KPI Akademi vil samle en gruppe på mindst tre-fem unge, som vil dygtiggøre sig i religionspædagogisk retning. Det handler om dannelse, opdragelse, undervisning, vejledning, formidling, oplæring og forkyndelse i den kristne tro og på grundlag af den kristne tro.

Den nye gruppe skal ledes af KPI´s daglige leder, Carsten Hjorth Pedersen. Der vil være samlinger, hvor man drøfter faglige spørgsmål og praksis samt får sparring med henblik på udarbejdelse af artikler, facebookopslag, videoer, undervisningsoplæg eller lignende til inspiration for lærere, pædagoger, forældre, klubmedarbejdere eller andre.

Gruppen vil arbejde i 2018 og 2019 i forbindelse med to samlinger (á otte timer) årligt. Her holder gruppens medlemmer korte oplæg for hinanden, og der arbejdes frem imod konkrete produkter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rejse, bespisning og ophold dækkes af KPI. Desuden får hver deltager årligt et honorar på 8.000 kr. – forudsat man overholder visse forpligtelser.

Der tilbydes løbende sparring og mentorering mellem samlingerne.

Deltagere under 35

For at komme i betragtning som deltager skal man være under 35 år. Man skal også for nylig have afsluttet eller være i færd med at afslutte en uddannelse som teolog, lærer, pædagog, psykolog, journalist, sociolog, retoriker eller lignende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Deltagerne skal have et ønske om at dygtiggøre sig i religionspædagogisk retning og kunne være til stede i fire samlinger i løbet af 2018 og 2019.

Samtidig forpligter deltagerne sig til at levere et nærmere aftalt produkt.

Ansøgning

”KPI opfordrer interesserede og ambitiøse unge til at være med i et akademi, hvor dannelse og didaktik bringes til torvs og i fællesskab debatteres, studeres og gentænkes. På kristen grund. Til glæde for Danmark!” siger KPIs formand, Karen Aagard.

Man kan indsende begrundet og dokumenteret ansøgning til chp@kpi.dk senest den 1. november 2017.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der bliver holdt samtaler med kvalificerede ansøgere inden optagelse i gruppen, oplyser Carsten Hjorth Pedersen.