Tillid til Bibelen, men hvad med Helligånden?

Ordet&Israel har udgivet en lille bog om Bibelen. Formålet er at få os til at læse Bibelen og få tillid til den.

Det er ikke et egentligt forsvar for Bibelens troværdighed, som ellers kunne være interessant, men mere en opfordring til at anerkende hvilken skat, vi har i Bibelen. Og til at komme i gang med at læse den. Hver for sig. I familien. I grupper. Og højt.

Bagerst i bogen findes en tidslinje over bibelhistorien fra urtiden til Paulus’ død.

Der lægges selvfølgelig også vægt på, at det meste af Bibelen er skrevet i et jødisk miljø, så man kan få meget ud af at studere geografien og de lokale forhold i Israel, sådan som denne bevægelse er så god til.

Som eksempel nævnes sennepsfrøet. Jesus fortæller disciplene, at det er mindre end de andre frø, men at det bliver større end de andre træer. I virkeligheden er sennepsplanten ikke et træ, men en busk. Så oversættelsen burde istedet have været, at sennepsplanten bredte sig over det hele – ligesom Guds rige jo gør.

Jeg er selvfølgelig enig i formålet og tror også, at hele Bibelen er inspireret af Gud, og dermed er Guds Ord. Men der ligger mere i udtrykket ”Guds Ord” end blot den nedskrevne kanon.

De første kristne havde slet ikke en bibel, før den ca. 300 blev samlet. De havde måske adgang til nogle skrifter fra Gamle Testamente, og så havde de måske en kopi af Paulus’ breve, som blev læst op. Så de var afhængige af Helligånden. Utroligt, at det gik godt, ikke? Eller måske var det netop derfor.

Vi bliver ikke nødvendigvis mere troende af intellektuelt at kende Bibelen på kryds og tværs, eller vide om baggrund, sprog og geografi. Vi får først for alvor gavn af Bibelen, når vi véd, at Gud taler til mig den enkelte, lige i min situation, også gennem det, som er sagt i en anden sammenhæng. For Helligånden er på spil, og Guds Ord er levende og virkende, både det, der er nedskrevet, og den inspiration Gud, giver os i forkyndelse og profeti i dag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Torben Mathiesen og Ole Andersen:

Tillid til Bibelen. 47 sider. 48 kr. Ordet&Israel.