Årsmøde for Sundhedspersonalets Missionsfællesskab på Nyborg Strand

Medlemmerne af SMFs bestyrelse efter årsmødet i august er fra venstre mod højre formand Birthe Dueholm, Susanne Pedersen, Kirsten Højgaard (Nigeria), Birgitte Nygaard Nielsen (Uganda), Hanne Groth Kristensen (Etiopien) og Inger Holmgaard (Etiopien).

SMF havde årsmøde på Nyborg Strand den 12.-13. august med temaet: ”Mission når Gud udfordrer”.

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab er forbedere for en række danske missionærenheder i 12 lande. Missionærerne hører hjemme i forskellige kirker og missionsfællesskaber, men de arbejder alle i sundhedsrelaterede opgaver som fx sygeplejersker eller jordemødre.

SMF har en række bedekredse i Danmark, hvor man mødes for at holde sig orienteret om arbejdet og bede for missionærerne.

Bestyrelsen måtte tage afsked med Alice Møberg, tak til Alice for 4 års godt samarbejde.

Kirsten Højgaard blev genvalgt, og Susanne Pedersen blev nyvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig med Formand Birthe Dueholm, Næstformand Birgitte Nyegaard Nielsen og Sekretær Kirsten Højgaard.