IM inviterer til åbent bestyrelsesmøde

Formanden for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard skriver i en artikel i Indre Missions Tidende ”Tillid og nærvær” om åbenhed.

Han mener, det er afgørende for hovedbestyrelsen at have åbenhed og dialog omkring sit arbejde. Derfor inviterer bestyrelsen nu Indre Missions venner til at deltage i en del af bestyrelsesmødet.

Det sker første gang ved det ordinære bestyrelsesmøde mandag den 11. september i Holstebro.

Fra kl. 17 – 21 er mødet og dagsordenen åben, således at alle interesserede er indbudt til at deltage i bestyrelsens drøftelser. Det er også muligt at foreslå punkter til dagsordenen.

Interesserede skulle tilmelde sig senest den 1. september til sekretariatsleder Birgit Forum.

Der kan også sendes forslag til hovedbestyrelsen. De skal sendes mindst 14 dage før til generalsekretær Jens Medom Madsen. Sammen med forslaget skal vedlægges en skriftlig redegørelse for baggrunden for og hensigten med forslaget.