Spedalskhedsmissionen holder årsmøde i Svinninge

Søndag den 24. september holder Spedalskhedsmissionen årsmøde i Svinninge ved Holbæk. Kirken, sognehuset og præstebolingen danner ramme om årsmødet.

Efter høstgudstjeneste og frokost i sognehuset fortsætter landsmødet i præstegården. Der vil være beretninger ved sognepræst Asbjørn Hansen, præsentation af nye medlemmer af bestyrelsen og indslag om nye tiltag i arbejdet.

Med støtte fra DANIDA har Spedalskhedsmissionen fået fremstillet undervisningsmaterialer, som henvender sig til bl.a. konfirmander og efterskoleelever. Missionen tilbyder også at sende talere til lokale arrangementer i kirker og skoler.