Kirurg: Stadig flere fortryder deres kønsskifte-operation

En læge som foretager kønsskifteoperationer har udtrykt bekymring for at stadig flere transkønnede fortryder operationen, som ofte foregår uden tilstrækkelig rådgivning.

Ifølge TheBlaze.com kan en af verdens ledende kønsskifte-læger, professor Miroslav Djordjevic, berette om ”forfærdelige historier”.

Djordjevic oplyser, at han har oplevet patienter ansøge om en ny operation til genskabelse af deres oprindelige køn. Patienterne har også savnet rådgivning før den oprindelige kønsskifteoperation.

Det eneste, patienterne blev spurgt om, var deres økonomi.

”Jeg har hørt om folk, som kommer til klinikker, der bare tjekker, om de har penge nok til indgrebet. Vi må stoppe det. Som samfund bør vi lave stærke regler: Ingen som ønsker at udføre denne type operationer eller bare vil tjene penge skal have lov til det.”

Djordjevic forlanger af sine egne patienter, at de ved, hvad de ønsker. De skal have fuld information om indgrebet og derefter vente et år, mens de får rådgivning og evalueringer, før de kan blive opereret.

Den nye trend med børn og unge, som ønsker kønsskifte, bekymrer ham også: ”Jeg frygter, hvad der vil ske fem eller 10 år senere med denne person. Det drejer sig ikke kun om operationer men om menneskerettigheder. Jeg kan ikke acceptere dem som patienter, fordi jeg er bange for, hvad der vil ske med deres hjerner og sind”, slutter Miroslav Djordjevic.