Et ståsted i to kulturer

Kalejdoskopet er en erindringsbog om ti turbulente år 1939-1949 i en dansk-tysk families liv krydret med digte og bibelvers. Kildematerialet er dagbøger og breve med kommentarer flettet sammen i et lysende kalejdoskop, der blænder op for de åndelige værdier!

Det er en levende og autentisk beretning, som viser krigens grufulde konsekvenser for en almindelig families hverdag med far, mor, tre store og tre små børn. Den røde tråd i familiens liv er på flere niveauer: krigen, hverdagen og dens problemer samt den kristne tro.

Kulde, sult og krig
Krigens enorme udfordringer består i fx den konstante isnende kulde ofte uden at det er muligt at få varmen; sulten og det at overleve på kneben og kreativ, kulinarisk vis. Samtidig er faren indkaldt det meste af krigen, bla. i Ukraine med savn, afsavn og sygdom. Faren indser tidligt, at nazismen er uholdbar, og i et meget indsigtsfuldt brev advarer han på nuanceret vis sin ældste søn mod at melde sig til SS-tjeneste. Også moren advarer om ikke at lade sig rive med af en idealisme, som er uforenelig med de værdier, familien har i deres Gudstro.
Moren bliver alene om at holde sammen på den store børneflok i flere aldre, og det er udfordrende, da familien rejser en del grundet skolegang forskellige steder og for at være hos familie både i Tyskland og Danmark. Det er gribende at læse om de talrige rejser, som byder på besværligheder med at krydse grænser, ustabile og mangelfulde transport-forhold samt smertende fødder og tyskerhad.

Troen bærer familien igennem
Fra krigens begyndelse hører familien til ”bekendelseskirken”, ligesom teologen Dietrich Bonhoeffer. I centrum er familien og dens trosliv med familieandagter, bøn, salmesang, kirkegang og familiens mange hjælpsomme venner, og alt det bærer oppe under den daglige livsfare med bekymringer og ængstelse for fremtiden. Moren skriver, at Gud var særlig nærværende i denne tid, og at fællesskabet i menigheden var med til at holde hende åndeligt i live. Deckert tilføjer, at det krævede åndelige kræfter at satse på en husorden, hvor det musiske og det kirkelige blev en integreret del af hverdagen.

Beretningerne viser, hvordan kristen tro og livsførelse hjælper til at gennemleve krig, kaos og kriser og giver derfor inspiration til at forstå betydningen af kristne kerneværdier – også i dag!

Kirstin Deckert: Kalejdoskopet – Beretninger 1939-1949