Åbenkirke har startet nyt koncept for unge

I midten, LIFT Academy-leder, Jeanette Schou Moelsby. Hun er omgivet af eleverne Stephan Nordfjord og Camilla Kristensen.

LIFT Academy i Herning er et nyt træningskoncept, som skal udruste unge til at bære kirken videre.

Af Brian Duus Nørgaard

Et nyt kirkeligt træningskoncept for unge er skudt i gang. Undervisning i teologi og lederskab, kirkepraktik, rejser ud i verden og bofælleskab er en del af pakken.

– Vi har et ønske om, at vores elever hver især kan skabe et lille håb, hvor der er mørkt. At den enkelte kan tro, at han eller hun kan gøre en forskel. Langt ude på en missionsmark eller i en lokal dansk kirke, siger Jeanette Schou Moelsby.

Hun er den ene af to daglige ledere i det nystartede LIFT Academy, som Åbenkirke i Herning står bag. LIFT Academy er et kirkeligt undervisningstilbud på fuld tid for unge i alderen mellem 18 – 29 år.

De unge kommer fra forskellige kirkelige sammenhænge, som findes rundt om i Danmark.
Åbenkirke har for nylig købt og indrettet en villa. Huset er den hjemmelig base for de unge under deres ophold. Her bor eleverne. De spiser sammen, hygger og hænger ud med hinanden i fritiden.

Undervisning og praktik

– Vores undervisning er både af teoretisk og praktisk karakter. Igennem ugen bliver de unge undervist af Åbenkirkes præster. Det er især undervisning inden for fx teologi, discipelskab og ledertræning. Men dagligdagen består også af en masse praktik, hvor de unge prøver noget af det, de bliver undervist i, fortæller Jeanette Schou Moelsby. Hun fortsætter:

– Den enkelte elev vælger et praktikområde inden for en af kirkens arbejdsgrene. Man bliver fx en del af kirkens medieteam. Eller man kan komme i praktik i lovsangsteamet, som lovsanger eller musiker. Man bliver koblet på en coach. Coachen giver råd og vejledning og feed back i forhold til, hvordan man håndterer de opgaver, man får betroet. Undervisningen og meget af træningen foregår oftest i Åbenkirkes lokaler.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ture ud i verden

Et semester på LIFT Academy strækker sig over 4 måneder. Undervejs er der mulighed for at deltage i missionsture. Nuværende hold har allerede været i Rumænien. De har besøgt indsatte i et fængsel. Eleverne har haft god tid til at snakke med fangerne og spille fodbold med dem.

I slutningen af efteråret rejser eleverne til Manila på Filippinerne. Her skal de ud og besøge en kirke i slummen og ellers støtte det arbejde, som Åbenkirke allerede er en del af.
Til januar går turen til Zambia, hvor Åbenkirke er i gang med at plante en lokal Open Church.

At gøre en forskel

Camilla Kristensen på 20 år ønsker at gøre en forskel for andre mennesker. Dette har spillet ind i hendes valg af LIFT Academy.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Jeg er i et praktikforløb, hvor jeg skal være med i planlægningen og i gennemførelsen af sociale arrangementer. Jeg er blevet en del af kirkens integrationscafé, og jeg er med i familiecaféen. Begge steder handler det om at hygge om de fremmødte, så de får en god oplevelse. Jeg skal også være med, når kirkens store projekt Julepakkehjælp afvikles i december. Med julemad, gaver og juleshow bidrager vi til, at julen bliver lidt mere festlig for flere hundrede familier i Herning, fortæller Camilla Kristensen.

I praktik som præst

Stephan Nordfjord på 22 år er også elev på LIFT Academy. Han har valgt at komme i praktik som præst.

– I mit praktikforløb kommer jeg helt ud i nogle af de hjørner, som en præst bevæger sig i. Jeg har været på besøg i kirker. I samarbejde med præsten har jeg fået lov til at være med til at prædike.

Jeg er med til at undervise de 13 årige, der skal ungdomsvelsignes til foråret. Min præstecoach og jeg har sammen været på sygebesøg. Og så har jeg også været indbudt til interne møder sammen med præsterne i Åbenkirke. Desuden har jeg haft fingrene i nogle mindre administrative opgaver, siger Stephan Nordfjord.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fremtidens opgaver

Camilla Kristensen og Stephan Norfjord bekræfter hinanden i, at opholdet på LIFT Academy er en god forberedelse til fremtidens opgaver. Begge ønsker de at kunne bidrage med den indsigt og de kompetencer, som de opnår under deres forløb på LIFT Academy. Og de er åbne for, at det kan være et andet sted i landet, de fremover skal virke med i et kirkeligt arbejde.

Unge udfordres til ansvar

– Som kirke ønsker vi at investere i den unge generation. Det er den egentlige årsag til, at Åbenkirke har etableret et LIFT Academy. På sigt er det de unge, der skal bære kirken videre. Det gælder vores egen lokale kirke, men også øvrige kirkesamfund, som er i vort land. Derfor er det vigtigt, at vi uddanner de unge. Det er dem, der skal gribe den bold, som den ældre generation kaster op. For på et tidspunkt slipper de ældre jo roret, siger Jeanette Schou Moelsby.

Der er 5 elever på nuværende LIFT Academy-hold. Et nyt hold starter i februar 2018. Dette hold vil dels bestå af elever fra 1. semester, som ønsker at tage endnu 4 måneder. Og der vil være førstegangselever på det nye hold.

Jeanette Schou Moelsby fortæller, at flere allerede har tilmeldt sig det nye semester. Målet er at komme op på 10 elever i alt.

– Vi har et tilbud i Herning, hvor vi inviterer unge til at deltage. Vi ønsker at udfordre de unge til at tage ansvar. De kan være med til at skabe forandringer rundt om i det danske kirkemiljø, slutter Jeanette Schou Moelsby.