Et hverdagsliv i evangeliets kraft

Gud, mig og min næste er et lille studiehæfte med fin inspiration til at have nære relationer med de mennesker, der krydser ens vej i hverdagen, og til at leve i evangeliets kraft. Evangeliet er nemlig større end det at blive frelst og komme i himlen efter døden. Meget mere – det er et nyt liv her og nu, en ny identiet som Guds elskede barn, og muligheden for at hvile, vokse og udfolde sig i den nye identitet i hverdagen.

At blive sendt som Jesus

Bogens syv kapitler handler om, hvordan man med basis i det kristne fællesskab og glæden herfra kan præsentere ”et større evangelium” til mennesker i et helt almindeligt hverdagsliv. Hæftet peger på, at vi er en del af Guds historie. Det er ham, der vil, at mennesker frelses, han planlægger, gennemfører og tager ansvaret for sin mission. Det er på den baggrund, han inviterer os til at være en del af den! Vi er nemlig sendt af Jesus – ligesom Jesus blev sendt til os jf bibelrefleksion fra Mattæus-ev. 9:35-38 og Johs. ev. 20:21. Forfatterne opfordrer os til at elske vores medmennesker både konkret og praktisk.

Det sker gennem samvær og ved at opbygge relationer, så det giver mulighed for at fortælle om Jesus. ”Mission er ikke først og fremmest en aktivitet. Det er en del af vores identitet” (s. 55).

Studier og praksis

Hæftet lægger op til møder i en studiegruppe med forslag, som trin for trin beskriver, hvordan en studieaften kan forløbe – helst hver 14. dag indledt med aftensmad! Man ”checker ind” med bøn og Åndens vejledning, så tager man en runde med opfølgning på perioden siden sidste møde. Hver aften har et tema og en bibel-refleksion, som gruppen drøfter, samt et oplæg med spørgsmål.

Hensigten er at få evangeliet, fællesskabet og mission til at mødes. Aftenen slutter med, hvilke praktiske skridt man kan tage til næste gang og en runde, hvor man deler og beder over sine tanker og sit fokus-område.

Bagerst er en meget praktisk guide til gruppens leder med refleksioner over god ledelse, mødernes praktiske konsekvenser med fokus på, hvor vigtigt det er at forstå, hvad teksten og samtalerne betyder i praksis, og hvilke skridt de enkelte i gruppen ønsker at tage. Det kan også inddrage individuel opfølgning. Mere information og en video med danske undertekster findes på www.hverdagskristen.dk

Christina Munk Eriksen, Claus Sode Grønbæk, Kim Hjermind, Birger Reuss Schmidt:
Gud, mig og min næste – studiehæfte
64 sider • 50 kr. • Logos