Se diakonien i en kristen sammenhæng

Conny Hjelm har i mange år arbejdet i diakonien, så hun har også noget med i rygsækken! Her præsterer hun dét kunststykke at redegøre for diakoniens væsen, problematikker og udfordringer for både de mindre og de mere vidende om emnet.

Faktisk er det to små bøger, slået sammen til én; de to dele er trykt modsat, så lige indtil man vænner sig til dét, kan man godt sidde og fumle lidt med bogens fysiske udformning.

Bogens første del er en almen, lettilgængelig indgang til emnet. Det er ikke så let at afgrænse, mener forfatteren; det er ligesom med kærlighed, der heller ikke er helt nemt at få styr på. Men først og sidst skal diakoni ses i en kristen sammenhæng, og det gør, at diakonien kan trække på alle de ressourcer, der ligger i kristendommen – fysisk, psykisk, socialt, åndeligt. Og så handler det om, at man er i øjenhøjde, at man ”falder i staver – sammen”. Lader hjertebanken komme til sin ret. Gør små ting store. Ubetinget menneskelighed.

Synsvinklen er skabelses-teologisk med fokus på, ”at vi er skabte til kommunikation og fællesskab, samt at begrebet religion, forstået som undren over livssyn og livstolkning, hører til den menneskelige identitet” (s. 161).

Men i vores effektiviserede verden kan det være vanskeligt at drive diakonal virksomhed, som man gjorde det på Florence Nightingales tid. I dag måles og vejes der, dokumenteres og rapporteres. Mange diakonale institutioner, der har samarbejdsaftaler med det offentlige, kan have svært ved at underordne sig de moderne styringsredskaber. Dét er en konstant tilstedeværende udfordring, som gør det vigtigt at definere diakoniens særkende og faglighed.

Vil man have hjælp til at forstå dette skisma, kan Conny Hjelms input varmt anbefales. Og så forekommer det mig, at bogen og diskussionen også kan være af interesse for store dele af det frivillige, sociale arbejde, der udføres rundt om i vort lille land.

Conny Hjelm: ”Diakoni for novicer og nørder.”
184 sider • 100 kr. • Skriveforlaget